Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

04/11/2022
Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức Thi hành án dân sự năm 2022, chiều ngày 03/11/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Lớp quán triệt, tập huấn văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến bao gồm điểm cầu tại Tổng cục Thi hành án dân sự và điểm cầu ở 63 Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Kim Tinh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Việt Hùng Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, dự lớp tập huấn còn có sự tham gia của lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, công chức phụ trách công tác cán bộ các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, tại 63 điểm cầu có Cục trưởng, lãnh đạo, công chức phòng tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng các chi cục Thi hành dân sự.
Phát biểu chỉ đạo tại Lớp tập huấn đồng chí Nguyễn Quang Thái Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự nhấn mạnh: Việc quán triệt, tập huấn, triển khai các văn bản, các quy định mới của Đảng cho đội ngũ làm công tác cán bộ của Tổng cục, hệ thống thi hành án dân sự là rất cần thiết, cần triển khai sớm để các đơn vị thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các văn bản đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.
Tại buổi tập huấn các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ Ban Tổ chức Trung ương trao đổi một số nội dung chuyên đề như: Chuyên đề 1, trao đổi, thông tin một số nội dung cơ bản và những điểm mới của Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chuyên đề 2, nội dung cơ bản và những điểm mới của Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Chuyên đề 3, nội dung cơ bản và điểm mới của Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.
Đồng chí Nguyễn Kim Tinh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp thông tin đến Hội nghị chuyên đề những nội dung cơ bản và một số điểm mới của Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
Phần thảo luận, đại biểu tại các điểm cầu đã đặt ra một số câu hỏi là các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác cán bộ tại địa phương, các câu hỏi đã được báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp để các địa phương thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ..; buổi tập huấn ngoài việc quán triệt, triển khai các quy định mới của đảng thì đây cũng là dịp để Tổng cục Thi hành án dân sự được nghe ý kiến trao đổi của các địa phương về thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của đảng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cán bộ tại đơn vị, đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu để Tổng cục thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.
Lê Văn Trí - TCCB