Quan tâm chú trọng công tác phát triển Đảng viên tại Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự

22/03/2019
Sáng ngày 13/3/2019, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng  3/2019 và tổ chức trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Trang với sự tham dự của các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tại Buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Thị Thu Hiền – Chi ủy viên đã thay mặt cho Chi ủy thông tin lại khái quát về tình hình kinh tế - xã hội trong nước và đối ngoại, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng 3 và thông báo quán triệt, triển khai một số văn bản, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Tổng cục: Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục THADS năm 2019 (Thông báo số 45-CTr/ĐU ngày 26/02/2019 về); Công văn số 19-CV/ĐU ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc khai thác, sử dụng hệ thống Tư liệu – Văn kiện Đảng; Công văn số 20-CV/ĐU ngày 26/02/2019 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền và Chỉ thị số 30-CT/TW; Công văn số 24, 25 và 27 về quán triệt, triển khai phổ biến các Nghị quyết, Quy định và Kết luận của TW khóa XI,XII.
Các đồng chí đảng viên đã  tham gia phát biểu, trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan công tác của Văn phòng và Chi bộ.
Được sự giúp đỡ, hướng dẫn của Chi bộ, đảng viên dự bị Nguyễn Thị Thu Lan và Phạm Thị Quỳnh Trang đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận là Đảng viên chính thức.
Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư chi bộ - Chánh Văn phòng Tổng cục đã trao quyết định của  Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan và đồng chí Phạm Thị Quỳnh Trang; đồng thời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Hai đồng chí đảng viên mới hứa sẽ tiếp tục phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, xứng danh là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác phát triển đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Chi bộ Văn phòng Tổng cụcđã có thêm 2 đảng viên, nâng tổng số đảng viên chính thức của Chi bộ lên 24 đồng chí, tạo thêm sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. 
Buổi trao quyết định diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định.
Văn phòng Tổng cục