Tổ chức thành công Đại hội các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục

13/08/2019
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Hướng dẫn số 16-HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Hướng dẫn số 12 HD/ĐTNK-TCKT ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Kế hoạch số 06-KH/ĐTN ngày 07/5/2019 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về tổ chức đại hội Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022 và tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 03/6/2019, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn cơ sở Tổng cục đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐTN về việc tổ chức Đại hội các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022 và Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi đoàn
Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Đoàn cơ sở Tổng cục, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8/2019, các Chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.
Đại hội của các Chi đoàn đã tập trung tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019-2022, và bầu BCH hoặc Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Qua tổng kết, trong giai đoạn 2017-2019, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của Đoàn cơ sở Tổng cục, Đoàn Bộ. Nhiều Chi đoàn đã có những hoạt động nổi bật, tiêu biểu như Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ tham mưu, chủ trì tổ chức Hội thi “Thanh niên Thi hành án dân sự làm theo lời Bác” (tháng 5/2019); Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với đoàn viên Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức kéo điện và mắc đèn thắp sáng 1,2 km đường xóm tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, thăm và tặng quà cho 01 bé có hoàn cảnh khó khăn (tháng 5/2018); Chi đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức chương trình tình nguyện thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trường Trung học cơ sở xã Động Quan, tỉnh Yên Bái (tháng 3/2018)... Các Chi đoàn cũng đã tổ chức và tham mưu tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, giáo dục chính trị, tư tưởng ý nghĩa, như thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Con tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang Trường Sơn (Chi đoàn Văn phòng), dâng hương tại Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ tại Hàm Rồng, Thanh Hóa (Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo)... Các Chi đoàn cũng đã tích cực triển khai, hưởng ứng và cử đoàn viên tham gia các hoạt động của Đoàn cơ sở Tổng cục, Cụm Thi đua số II và Đoàn Bộ Tư pháp.
Nhiệm kỳ 2019-2022, các Chi đoàn xác định phương hướng tiếp tục bám sát, triển khai Chương trình, Kế hoạch của Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và gắn công tác Đoàn vào công tác chuyên môn. Nhiều sáng kiến, đề xuất được nêu ra tại các Đại hội, như đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thay đổi địa điểm tổ chức hoạt động; tăng cường công tác thiện nguyện tại chỗ, phạm vi gần; tăng cường sự phối hợp của các Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục để tổ chức các hoạt động chuyên môn; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng...
Đối với nội dung bầu Bí thư, BCH các Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn cơ sở Tổng cục đã có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể trong công tác nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 gắn với việc rà soát, bổ sung, giới thiệu quy hoạch cán bộ Đoàn theo chỉ đạo của Đoàn Bộ tại Công văn số 60-CV/ĐTN ngày 28/5/2019. Có 04 Chi đoàn bầu BCH, 03 Chi đoàn bầu Bí thư, và đã được Đoàn cơ sở Tổng cục công nhận các chức danh sau Đại hội. Với việc bầu ra Bí thư, BCH các Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn cơ sở Tổng cục đã có được một đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, được sự tín nhiệm, ủng hộ của đông đảo đoàn viên, đồng thời, có khả năng tiếp tục phát huy, phát triển trong giai đoạn 2022-2027.
Công tác xây dựng Đoàn
Ngoài việc chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội, Đoàn cơ sở Tổng cục cũng đã thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn, cụ thể là đã thành lập Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 2 trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục.
Trước đây, do số lượng ít, nên đoàn viên Vụ Nghiệp vụ 2 sinh hoạt cùng đoàn viên Vụ Nghiệp vụ 1 trong tổ chức cơ sở đoàn là Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ. Việc sinh hoạt của các đoàn viên cơ bản đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, như số lượng, chất lượng các hoạt động còn ít; việc triển khai công việc cho các đoàn viên ở các đơn vị khác nhau còn chưa kịp thời, đồng bộ... Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa các đoàn viên ở các đơn vị khác nhau còn nhiều khó khăn, nhất là khó bố trí thời gian, công việc chuyên môn... để cùng tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, do các đoàn viên của Vụ Nghiệp vụ 2 tham gia sinh hoạt ghép, nên việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi ủy đối với đoàn viên cũng khó khăn. Đến nay, số lượng công chức là đoàn viên thanh niên của Vụ Nghiệp vụ 2 là 03 đồng chí, tuổi Đoàn còn trẻ; các đoàn viên có nguyện vọng thành lập Chi đoàn riêng để thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động.
Căn cứ quy định của Điều lệ Đoàn, thực tiễn hiệu quả hoạt động thời gian qua của Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ và đề xuất của các đoàn viên Vụ Nghiệp vụ 2, sau khi được sự thống nhất của Chi ủy và sự nhất trí của Đảng ủy Tổng cục, Đoàn cơ sở Tổng cục đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-ĐCSTC ngày 31/7/2019 thành lập Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 2.
Theo khoản 8 Điều 9 Điều lệ Đoàn, “không quá sáu tháng kể từ khi có quyết định thành lập phải tổ chức đại hội để bầu BCH chính thức”. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về nhiệm kỳ của các Chi đoàn trực thuộc, Đoàn cơ sở Tổng cục hướng dẫn Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 2 tổ chức Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2019-2022) trong đầu tháng 8/2019. Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ đổi tên thành Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1 và đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022 theo Kế hoạch số 19-KH/ĐTN ngày 03/6/2019 của Đoàn cơ sở Tổng cục (đại hội Chi đoàn không còn các đoàn viên là công chức của Vụ Nghiệp vụ 2).
Hướng tới Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở Tổng cục
Trên cơ sở kết quả Đại hội các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017-2022 trong tháng 8/2019. Ngoài nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019, bổ sung mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của BCH, Hội nghị giữa nhiệm kỳ sẽ thực hiện công tác kiện toàn BCH Đoàn cơ sở Tổng cục.
Tính đến hết tháng 8/2019, BCH Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ khuyết 02 Phó Bí thư của nhiệm kỳ 2017-2022. Do đó, việc bổ sung Ủy viên BCH và kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục sẽ là một nhiệm vụ quan trọng của Hội nghị sắp tới.
Kết quả bầu Bí thư, BCH các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Tổng cục
1. Chi đoàn Văn phòng: Đ/c Phạm Thị Thu Trang -Bí thư; Đ/c Phạm Thị Phượng - Phó Bí thư; Đ/c Trương Thanh Hiển - Ủy viên.
2. Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 1: Đ/c Phạm Thị Hiền - Bí thư.
3. Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 2: Đ/c Nguyễn Hoàng Giang - Bí thư lâm thời.
4. Chi đoàn Vụ Nghiệp vụ 3: Đ/c Nguyễn Thanh Nam - Bí thư.
5. Chi đoàn Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đ/c Trịnh Minh Hiền - Bí thư; Đ/c Nguyễn Tuấn Minh - Phó Bí thư; Đ/c Lê Thị Hảo - Ủy viên.
6. Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ: Đ/c Mai Thị Minh Thu - Bí thư; Đ/c Đặng Quốc Thắng - Phó Bí thư; Đ/c Lê Lan Hương - Ủy viên.
7. Chi đoàn Vụ Kế hoạch - Tài chính: Đ/c Trần Thị Trà My - Bí thư; Đ/c Nguyễn Thu Hằng - Phó Bí thư; Đ/c Phan Văn Nghĩa - Ủy viên.
8. Chi đoàn Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng CNTT: Đ/c Đinh Nam Hải - Bí thư.
Một số hình ảnh tại các Đại hội