Chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hướng tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự.

29/03/2013
Trong không khí sôi nổi của đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp thi đua lao động, học tập lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2013 và chào mừng tháng thanh niên năm 2013.


Sáng 25/3, tại Hội trường cơ quan Bộ Tư pháp, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm “Đoàn viên, thanh niên từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”. Tại buổi tọa đàm các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ đã có nhiều tham luận đóng góp cho tọa đàm về các nội dung của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, nhấn mạnh rằng các đoàn viên thanh niên cần nêu cao ý thức trách nhiệm là cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải luôn phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp được xây dựng và thiết lập trên cơ sở quán triệt tinh thần và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp. Mỗi đoàn viên thanh niên phải có tinh thần tự giác đi đầu, không ngại khó, ngại khổ, sáng tạo, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung; phát huy truyền thống xây dựng và phát triển của ngành.

Chiều cùng ngày Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự cũng đã tổ chức cuộc họp hướng tới Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự, dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 03/4/2013. Đến tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Quang Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự đã trình bày báo cáo, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đoàn viên, thanh niên để tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2013 – 2015, trên tinh thần để có thể tiến hành được một Đại hội thành công tốt đẹp Ban chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục đã ra Quyết định số 01/QĐ-ĐTN ngày 25/3/2013 thành lập Ban tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 07 đồng chí và thành lập 04 tiểu ban gồm: tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban hậu cần cụ thể như sau:

Tiểu ban nội dung: Đã hoàn thành Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010-2012 của Đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự  nhiệm kỳ 2010-2012.

Tiểu ban tuyên truyền: Tiểu ban tuyên truyền sẽ đăng tải kế hoạch tổ chức Đại hội, Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, nội dung các báo cáo, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy sau khi Ban thường vụ Đảng ủy cho ý kiến để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thi hành án dân sự được biết.

Tiểu ban hậu cần: Theo sự phân công, tiểu ban hậu cần đã xây dựng kế hoạch về kinh phí tổ chức Đại hội để Ban tổ chức báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng thời, tiểu ban hậu cần đã liên hệ với Văn phòng Bộ để xin Hội trường tổ chức Đại hội, chuẩn bị các thủ tục khác cho chương trình Đại hội (Giấy mời đại biểu dự, nhạc, maket Đại hội, phân công nhiệm vụ các đoàn viên tại Đại hội…).

Tiểu ban nhân sự: đã trực tiếp làm việc với các Đoàn viên thuộc các đơn vị Tổng cục qua đó đã tổng hợp được ý kiến các Đoàn viên giới thiệu về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Tổng cục nhiệm kỳ 2013-2015 gồm 07 đồng chí.

Các báo cáo đã được tập thể Ban tổ chức, Ban chấp hành lâm thời và các đoàn viên cho ý kiến; đồng thời các báo cáo cũng đã đươc đồng chí Nguyễn Quang Thái - ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến. Thay mặt các Đoàn viên, thanh niên Tổng cục đồng chí Bí thư đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy đã có những ý kiến đóng góp cho Đoàn thanh niên cơ sở Tổng cục thực hiện Đại hội Đoàn được thành công tốt đẹp.

Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự