Cần nhìn nhận công tác thi hành án dân sự ở mức độ hài lòng của người dân

17/12/2008
Mới đây, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát về chỉ số hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực thuộc dịch vụ công, như: cấp giấy chủ quyền nhà đất, xe buýt, y tế, thuế v.v.


Nhìn chung, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực đều giảm sút rất nhiều so với các năm trước đây, cụ thể: mức độ hài lòng đối với việc cấp giấy chủ quyền nhà ở rớt từ: 59,3 (năm 2006) xuống còn: 39,2% (năm 2008); chỉ số hài lòng của hành khách đối với xe buýt giảm từ 78,9% (năm 2006) xuống còn 49,5% (năm 2008); đối với lĩnh vực y tế, tỷ lệ hài lòng của người bệnh giảm sút từ 78,2% (năm 2006) xuống còn 68,9% (năm 2008). Đây là kết quả của việc khảo sát một số lĩnh vực nổi cộm, liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tuy kết quả khảo sát này được thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nếu mở rộng ra ở một số địa phương khác thì cũng sẽ có kết quả tương tự. Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng cần khảo sát mức đội hài lòng của người dân đối với công tác xét xử và thi hành án dân sự. Theo tôi đây là ý kiến hay, cần được thực hiện trên thực tế, vì công tác xét xử và thi hành án dân sự, từ trước đến nay chưa có sự khảo sát cụ thể về mức độ hài lòng của người dân. Quan điểm cá nhân, thời gian đến, cần có sự khảo sát cụ thể về mức độ hài lòng ở hai lĩnh vực này, để thấy được thực tế về tinh thần và thái độ phục vụ từ phía cơ quan nhà nước đối với người dân, qua đó có chính sách cũng như các qui định cụ thể điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo các hoạt động về xét xử và thi hành án được khách quan, đúng pháp luật, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng tốt, kịp thời phục vụ tốt mọi yêu cầu của người dân liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Nếu tổ chức khảo sát đúng thực tế về cung cách phục vụ và mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công nói chung và công tác xét xử, thi hành án dân sự nói riêng, điều chỉnh các qui định của pháp luật cho phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, chắc chắc sẽ tạo ra niềm tin lớn của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước nói chung. Ngược lại, nếu không nắm bắt kịp thời việc này thì đâu đó vẫn sẽ còn nhiều vấn đề về phục vụ yêu cầu của người dân bị lãng quên.

Võ Công Hoàng