Hôm nay 1/7, Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực

01/07/2009
Với những quy định mới mang tính đột phá, Luật Thi hành án dân sự đã phá bỏ nhiều rào cản về thủ tục theo hướng có lợi cho dân đồng thời cũng bổ sung quyền năng, trách nhiệm của chấp hành viên cũng như các cơ quan liên quan trong THA.


Kéo dài thời hiệu yêu cầu THA

Pháp lệnh THADS hiện hành quy định thời hiệu THA chỉ là 3 năm kể từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực người được, phải THA phải có đơn yêu cầu THA. Tuy nhiên thực tế cho thấy quy định về thời gian nói trên là quá ngắn. Trong điều kiện một bộ phận nhân dân còn chưa hiểu pháp luật về THA như hiện nay thì vô hình nhiều người đã bỏ qua quyền lợi của mình do không biết đến thủ tục bắt buộc nhưng rất quan trọng này.Luật THADS đã kéo dài thời gian yêu cầu THA thêm hai năm (tức 5 năm).

Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ THA thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu THA, trừ trường hợp người được THA đồng ý cho người phải THA hoãn THA. Trường hợp người yêu cầu THA chứng minh có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu THA đúng hạn thì cũng không được tính vào thời hiệu.

Giảm thời hạn tự nguyện THA

Pháp lệnh THADS quy định thời hạn tự nguyện THA là không quá 30 ngày kể từ ngày người phải THA nhận được quyết định THA. Sau thời gian đó, đương sự không tự nguyện, chấp hành viên sẽ ra quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian nói trên vẫn là dài bởi trước đó, quá trình giải quyết vụ án tại Toà án, các bên đương sự đã qua rất nhiều lần thương lượng hoà giải. Nhiều người lợi dụng thời hạn này để chây ỳ, trốn tránh khiến việc THA trở nên khó khăn, gây thiệt hại cho người được THA. Luật THA vẫn quy định thời hạn để người phải THA tự nguyện thi hành, nhưng rút xuống chỉ còn 15 ngày. Hết thời hạn trên không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế.

Người phải THA được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đây là quy định mới và mang tính nhân văn cao của Luật THADS. Thực tiễn THA những năm qua cho thấy nhiều người phải THA chỉ có một chỗ ở duy nhất. Khi họ bị cưỡng chế thì không còn nơi nào để ở. Trong khi đó, không phải nơi nào chính quyền địa phương cũng có thể hỗ trợ cho họ một chỗ ở mới hoặc một chỗ ở tạm thời. Nhiều người phải THA còn là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người già cả, neo đơn...rất khó khăn về chỗ ở. Luật THADS đã quy định nếu người phải THA chỉ có một chỗ ở duy nhất thì được hỗ trợ tiền thuê nhà. Cụ thể, trường hợp cưỡng chế giao nhà là nhà ở duy nhất của người phải THA cho người mua được tài sản đấu giá, nếu xét thấy khi thanh toán các nghĩa vụ THA mà người phải THA không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trước khi làm thủ tục chi trả cho người được THA, Chấp hành viên trích lại từ số tiền bán tài sản một khoản tiền để người phải THA thuê nhà phù hợp với giá thuê nhà trung bình tại địa phương trong thời hạn một năm. Nghĩa vụ THA còn lại được tiếp tục thực hiện theo Luật này.

Buộc nhận người lao động trở lại làm việc

Khó khăn trong việc thi hành các bản án lao động là người sử dụng lao động không muốn nhận lao động trở lại làm việc và bản thân những người lao động cũng không muốn trở về với chủ cũ sau khi các mâu thuẫn giữa họ đã phải giải quyết bằng con đường Toà án. Luật THADS quy định, trường hợp không thể bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung bản án, quyết định thì người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương theo quy định của pháp luật lao động. Trường hợp người lao động không chấp nhận công việc được bố trí và yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán các chế độ thì người sử dụng lao động phải thanh toán để chấm dứt nghĩa vụ THA.

Ngoài ra, đối với những người phải THA không có điều kiện, tài sản để thi hành mà thời gian đã đủ theo quy định thì được miễn, giảm. Các thủ tục về miễn giảm cũng đã được cải tiến nhiều so với trước theo hướng đơn giản hơn. Quy định này của Luật THADS vừa giúp người phải THA có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế không phải THA vừa thanh lý án tồn đọng.

 (Còn nữa)

Bình An

* Thời hiệu yêu cầu THA: 5 năm (thay vì 3 năm như Pháp lệnh THADS 2004)

* Giảm thời hạn tự nguyện THA từ 30 xuống còn 15 ngày.

* Nếu người phải THA chỉ có một chỗ ở duy nhất thì được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời hạn 1 năm