Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành kiểm tra, làm việc về thi hành án tín dụng, ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

11/10/2016
Ngày 10/10/1016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành chủ trì Đoàn công tác kiểm tra, làm việc về án tín dụng, ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tham gia Đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2 Nguyễn Văn Tuấn cùng Thẩm tra viên, thành viên Tổ công tác xử lý thi hành án tín dụng, ngân hàng. Về phía Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có ông Trần Xuân Hoàng và ông Trần Phương - Phó Tổng Giám đốc và các đồng chí đại diện cho các Chi nhánh của BIDV tại thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Về phía Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh có Quyền Cục trưởng Vũ Quốc Doanh, các đồng chí Phó Cục trưởng, trưởng các phòng chuyên môn và các Chi cục trưởng, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ tham dự.
 Để tập trung đẩy nhanh, mạnh công tác thi hành án dân sự nói chung, thi hành án tín dụng, ngân hàng nói riêng ngay từ đầu năm công tác, Đoàn công tác được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-TCTHADS ngày 29/02/2016 của Tổng Cục trưởng về việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp; Kế hoạch công tác số 687/KH-TCTHADS ngày 10/3/2016 của Tổ công tác xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Kế hoạch số 852/TCTHADS-CV ngày 22/3/2016; Công văn 2339/TCTHADS-NV1 ngày 30/9/2016 của Tổng Cục trưởng về kiểm tra công tác thi hành án liên quan đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Quản lý tài sản (VAMC).
Trong đầu giờ buổi sáng ngày 10/10/2016, Tổng Cục trưởng đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh về công tác thi hành dân sự nói chung, kết quả thực hiện thông báo kết luận và án tín dụng ngân hàng nói riêng. Tiếp đó, Tổng cục trưởng tiếp tục chủ trì và chỉ đạo trực tiếp các vụ việc cụ thể liên quan đến BIDV.
Cũng theo Kế hoạch, trong ngày 11/10/2016, Đoàn công tác tiếp tục làm việc về công tác thi hành án liên quan đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) và Công ty Quản lý tài sản (VAMC) tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyễn Nhàn
Vụ Nghiệp vụ 1,  Tổng cục Thi hành án dân sự