Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự”

10/01/2019
Chiều ngày 09/01/2019, tại Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự” do TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm chủ nhiệm đề tài. 

GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các ủy viên là các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn sâu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.  
Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài TS. Nguyễn Thanh Thủy, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của đề tài. Theo đó, đề tài đã khái quát được những vấn đề lý luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực THADS; nêu lên tính đặc thù của giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; những yếu tố ảnh hưởng đến khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động thi hành án dân sự. Đề tài cũng phân tích, đánh giá pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự: những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự hiện nay. Trên cơ sở đó, ở giai đoạn trước mắt đề tài đưa ra định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
Xuất phát từ đặc thù của công tác THADS và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS đề tài đề xuất cần có cơ chế gắn vai trò của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp trong việc thi hành bản án, quyết định của tòa án, cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về thi hành án dân sự cho thấy một số nước như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Điển, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ... các nước này đều có thiết chế Tòa thi hành án và Thẩm phán thi hành án, có nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, tranh chấp phát sinh trong quá trình thi hành án, giải quyết các khiếu nại trong THA; ở Nga khiếu nại về hành vi của Chấp hành viên do Tòa án giải quyết trong các trường hợp do pháp luật quy định. Để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại của đương sự theo Hiến pháp năm 2013, đề tài đặc biệt lưu ý đến giải pháp lâu dài pháp luật Việt Nam cần nghiên cứu bổ sung quy định về Thẩm phán thi hành án dân sự. Về cơ chế giải quyết khiếu nại theo trình tự thủ tục riêng, bảo đảm giải quyết khiếu nại nhanh gọn, đúng pháp luật. Kết quả nghiên cứu đề tài được chuyển giao cho Tổng cục Thi hành án dân sự khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; Hệ thống thi hành án dân sự thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.   
Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, bổ sung vào một số nội dung của đề tài để nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện kết quả nghiên cứu.
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS. Hoàng Thế Liên, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu rất công phu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài ở một số điểm như sau: Phần lý luận cần tập trung làm rõ hơn về đặc thù của giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; bổ sung hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiêu chí đánh giá hiệu quả của giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự; bổ sung lập luận khi đề xuất cơ chế Thẩm phán thi hành án giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự … để sớm đưa kết quả nghiên cứu của đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.
Kết quả TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cùng nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài, 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua đề tài.
Nguyễn Hằng - Vụ GQKNTC Tổng cục THADS
1. Bộ Tư pháp (2005), Báo cáo của Đoàn khảo sát liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thị Thu Ba làm trưởng đoàn về kết quả khảo sát, tìm hiểu Luật THA tại Hoa Kỳ từ ngày 27/9/2005 đến ngày 6/10/2005, Hà Nội.
2. Nguồn: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật tra cứu ngày 15/10/2018 tại:  http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=114