Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong năm 2018

27/11/2018
Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS) là cách thức để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật liên quan đến công tác thi hành án dân sự đến với toàn thể cán bộ công chức, người lao động cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong năm 2018, Tổng cục THADS đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong toàn hệ thống.


Năm 2018, Tổng cục THADS xác định PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung triển khai hiệu quả, vì vậy, tại Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục đã đặt ra mục tiêu: “Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong lĩnh vực THADS, THAHC”. Ngày 26/02/2018, Tổng cục THADS đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-TCTHADS về Kế hoạch PBGDPL thi hành án năm 2018 tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm giúp người dân và đương sự nhận thức đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án. Bên cạnh đấy, Tổng cục THADS cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống cũng như tổ chức, cá nhân, người dân các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác THADS, THAHC như: Những nội dung cần lưu ý của Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014), những nội dung của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật THADS (tập trung phổ biến các văn bản mới có hiệu lực pháp luật), kết quả pháp điển đề mục thi hành án dân sự, các Bộ luật: Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Bộ luật dân sự năm 2015, Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, trong đó chú trọng những điểm mới, các hoạt động triển khai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017. Sau một năm tích cực triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực như sau:
- Tổng cục THADS đã tổ chức thành công 17 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền PBGDPL về THADS, THAHC, với gần 10.000 lượt người tham dự, phát hành hơn 9.000 tài liệu PBGDPL miễn phí.
- Thực hiện đăng tải công khai, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan và tổ chức giải đáp những vướng mắc pháp luật liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng thông tin của Tổng cục THADS, Trang thông tin điện tử của Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Nâng cấp tiện ích mục hỏi - đáp pháp luật, tăng cường chất lượng, đa dạng chủ đề của các bài viết tại mục trao đổi, nghiên cứu trên Cổng thông tin của TCTHADS nhằm tạo nguồn tư liệu hữu ích để tra cứu và thảo luận các vấn đề nghiệp vụ liên quan đến công tác.
- Tăng cường vận động, yêu cầu các công chức trong toàn hệ thống THADS tích cực tham gia viết tin bài, xây dựng Trang thông tin của Cục THADS và Cổng thông tin của Tổng cục, các báo và tạp chí khác để nâng cao nhận thức, hiểu biết của tổ chức, cá nhân đối với pháp luật của nhà nước về thi hành án dân sự và thi hành án hành chính.
- Phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến 63 tỉnh, thành phố để quán triệt những nội dung mới của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và hướng dẫn những kỹ năng xử lý thông tin báo chí. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền kết quả công tác THADS nổi bật qua các tháng và kịp thời thông tin một số vụ việc dư luận quan tâm như vụ: Nguyễn Đức Kiên, vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm, vụ Vinashin, Vinalines, việc tổ chức thi hành án đối với ông Đinh La Thăng sau khi Bản án có hiệu lực...
- Để khai thác thế mạnh về mạng lưới hoạt động, cũng như các hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả của Bưu điện Việt Nam, tháng 9/2018, Tổng cục THADS đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục THADS và Tổng công ty Bưu điện trong đó có nội dung phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018”, “Ngày pháp luật năm 2018”, “Ngày sách Việt Nam”,...Thực hiện việc xây dựng sách về các tình huống nghiệp vụ trong công tác THADS, xây dựng tờ gấp về THAHC; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc dịch tài liệu, văn bản, quy phạm pháp luật về THADS, THAHC của một số nước trên thế giới để tuyên truyền, trao đổi thông tin góp phần cho cán bộ công chức trong hệ thống THADS có điều kiện tiếp cận, học tập những quy định mới, kinh nghiệm hay của một số nước trên thế giới.
- Tại các Cục, Chi cục THADS trực thuộc ngoài việc tham gia các hoạt động do Tổng cục phát động, các đơn vị cũng đã chủ động triển khai công tác PBGDPL về THADS, THAHC cho công chức, người lao động và công dân, đặc biệt là đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm, tiết kiệm như: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, có văn bản gửi các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, giới thiệu về các văn bản quy phạm pháp luật mới và các hoạt động mới triển khai trong hệ thống. Thông qua các buổi làm việc với UBND, TAND, VKSND và sở, ban ngành các cấp, tham gia tiếp công dân và trả lời báo chí để cập nhật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về THADS, THAHC.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL đến từng đơn vị và cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc, ban hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch PBGDPL năm 2019, bám sát với kế hoạch, văn bản triển khai của Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải cách tư pháp song song với việc nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả để tiếp tục triển khai kịp thời và đồng bộ các Luật, văn bản pháp luật, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn hệ thống các cơ quan THADS và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Vụ Nghiệp vụ 3 - TCTHADS