Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

11/12/2023Tiếp tục chương trình công tác tại Bình Định, chiều ngày 08/12/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Thắng Lợi đã tham dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THAHC năm 2024 của Cục THADS tỉnh Bình Định.
Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Bình Định, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định; lãnh đạo và công chức cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Năm 2023, cùng với bức tranh chung của tình hình kinh tế, xã hội, công tác THADS cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức, tuy nhiên, ngày từ đầu, Cục THADS tỉnh Bình Định đã xây dựng Kế hoạch công tác phù hợp với tình hình địa phương nên kết thúc năm công tác các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Về việc: Số thụ lý mới 8.821 việc (xếp thứ 30/63)  tỉnh, tăng 1.323 việc (tăng 17,64%) so với cùng kỳ năm 2022; Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 8.083 việc (xếp thứ 28/63 tỉnh), tăng 735 việc (tăng 10,00%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 86,15% (tăng 0,60%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 17/63 tỉnh, cao hơn 2,85% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 83,30%; Về tiền: Số thụ lý mới 1.746 tỷ 552 triệu 986 nghìn đồng (xếp thứ 20/63 tỉnh), tăng 333 tỷ 002 triệu 388 nghìn đồng (tăng 23,56%) so với cùng kỳ năm 2022; Trong số có điều kiện thi hành, thi hành xong 659 tỷ 316 triệu 495 nghìn đồng (xếp thứ 24/63 tỉnh), tăng 229 tỷ 955 triệu 560 nghìn đồng (tăng 53,56%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỉ lệ 51,71% (tăng 3,12%) so với cùng kỳ năm 2022, xếp thứ 23/63, cao hơn 5,91% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 45,80%; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được xử lý, giải quyết đạt 100%, không có vụ việc chuyển kỳ sau; Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được Cục triển khai thực hiện theo kế hoạch; Công tác phối hợp tại địa phương được cấp ủy, Lãnh đạo Cục quan tâm chú trọng nên việc phối hợp liên ngành, nhất là với các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương các cấp được thực hiện hiệu quả; năm 2023 các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh không có trường hợp tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và xử lý.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, Phó Tổng cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và các kết quả, thành tích đạt được của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định trong năm công tác vừa qua và gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban chỉ đạo thi hành án các cấp của tỉnh Bình Định đã luôn dành sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS trên địa bàn; cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan hữu quan trên địa bàn đối với công tác THADS.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, trên cơ sở báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cấn khắc phục như: Số lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều, một số vụ việc có giá trị lớn chưa thi hành xong, kết quả thi hành về việc đối với các việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng còn thấp; công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa bài bản; công tác quy hoạch, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo một số Chi cục THADS còn chậm.

       Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định quan tâm, tập trung triển khai một số nội dung sau:
(i) Thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Bộ, Ngành và địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án mà đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định vừa quán triệt, triển khai tại Hội nghị.
(ii) Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian nhằm thu hẹp dần lượng việc chuyển kỳ sau; thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, án tín dụng, ngân hàng; giảm thiểu vi phạm trong hoạt động THADS.
(iii) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, bảo đảm vững chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả. Tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, trong đó đặt trọng tâm tiếp tục thực hiện “Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS”, Chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến từng cơ quan, từng công chức của cơ quan THADS.
(iv) Cần siết chặt, chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong toàn bộ cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định; tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra, nhận thức đúng về công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra đến từng Chi cục THADS, từng Chấp hành viên, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát đối với công tác xác minh, phân loại án, đặc biệt là án có điều kiện 01 năm chưa thi hành xong và án có giá trị lớn; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, kiểm tra công tác tài chính, kế toán. Kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình THADS; chủ động nắm bắt các điểm nóng, điểu yếu để kịp thời xử lý, tránh bị động; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chủ động đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ.
 (v) Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo việc giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định pháp luật, tránh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài; không để phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.

(vi) Phát huy vai trò thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án, vai trò công tác phối hợp liên ngành tại địa phương, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, bộ, ngành liên quan đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh.
(vii) Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật THADS; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác này. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.
Phó Tổng cục trưởng tin tưởng rằng phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, các cơ quan THADS tỉnh Bình Định trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các các cá nhân, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thi hành Luật THADS. Phó Tổng cục trưởng mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham gia góp ý của các đơn vị và toàn thể công chức cơ quan THADS tỉnh Bình Định trong quá trình sửa Luật THADS.
                                                                         Vụ Tổ chức cán bộ


Các tin khác