Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo kiện toàn công tác tổ chức cán bộ

09/11/2011
Thực hiện kế hoạch số 965/KH-CTHADS ngày 09/11/2011 của Cục THADS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 14/11 đến ngày 28/11/2011, đồng chí Phạm Hồng Đức - Chấp hành viên cao cấp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh BR-VT và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục sẽ đi thăm và làm việc tại 08 Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Theo kế hoạch, lãnh đạo Cục sẽ thăm hỏi lãnh đạo, công chức, nhân viên của từng Chi cục; nắm bắt tình hình thực tế về cơ sở vật chất, biên chế, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của từng đơn vị và công bố, trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp, sơ cấp cho cán bộ công chức của các Chi cục THADS.

Để chấn chỉnh công tác quản lý điều hành của Cục, sáng ngày 07/11/2011, đồng chí Phạm Hồng Đức - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã chủ trì cuộc họp đơn vị để triển khai một số công việc của Cục trong thời gian tới. Tại cuộc họp, đồng chí Cục trưởng đã kết luận, chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện giờ giấc làm việc, quy định chế độ họp thường kỳ của lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và giao ban thường kỳ hàng tháng để chỉ đạo điều hành công việc; phân công việc thực hiện nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Cục; chỉ đạo việc thực hiện một số quy định đối với cán bộ công chức đơn vị và công dân đến liên hệ công tác; Chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức biên chế các phòng chuyên môn của Cục theo hướng rà soát, định biên và phân bổ công chức, nhân viên về từng phòng chuyên môn để quản lý, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Trên cơ sở kết luận, chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, ngày 09/11/2011, Văn phòng Cục đã ban hành thông báo số 964/TB-CTHADS để thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Châu Vũ