Cục THADS tỉnh Khánh Hòa: Thi hành 6.217 việc có điều kiện thi hành trong năm 2011

01/12/2011
Ngày 29/11/2011, Cục THADS (THADS) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 và sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông Lê Xuân Thân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2011, ngành THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thi hành dứt điểm nhiều bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, của các cơ quan, tổ chức và công dân góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm qua, tổng số việc phải thi hành của ngành THADS tỉnh là 13.039 việc, giảm 136 việc so với năm 2010; trong đó, đã thi hành xong hoàn toàn 6.217 việc/7.140 việc có điều kiện thi hành, đạt 85,94%, tăng 375 việc so với năm 2010; thi hành được trên 138,3 tỷ đồng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 79,33%; tổ chức cưỡng chế 188 vụ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Cục THADS tỉnh vẫn còn những tồn tại như: việc tuyển dụng công chức thi hành án vẫn còn gặp khó khăn; số lượng việc, tiền thi hành án lớn trong đó việc chưa có điều kiện chiếm tỷ lệ cao; công chức làm công tác thi hành án còn thiếu, đặc biệt là chấp hành viên… Năm 2012, Cục THADS tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu công tác THADS do Bộ Tư pháp giao. Theo đó, sẽ tập trung thực hiện xác minh phân loại án, tổ chức các đợt cao điểm thi hành án trong năm đối với những vụ việc có điều kiện và số tiền phải thi hành lớn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án được giao, tổ chức kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại các Chi cục; kiện toàn công tác tổ chức bộ máy…Cũng tại hội nghị này, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hôi nghị, ông Lê Xuân Thân đánh giá cao các kết quả đạt được của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa trong năm 2011. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Cục THADS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, số vụ việc giải quyết ngày càng cao. Thời gian đến, ông Lê Xuân Thân đề nghị Cục THADS cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy, có kế hoạch quy hoạch, sử dụng cán bộ, trong đó cần quan tâm đến việc tuyển dụng công chức có chuyên môn cao; có kế hoạch đào tạo cán bộ không chỉ về chính trị mà còn về chuyên môn nghiệp vụ… Ngoài ra, ông Lê Xuân Thân đề nghị Cục THADS phải có mối liên hệ tốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012.

            T.M