Cục THADS tỉnh Ninh Thuận: tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Luật THADS năm 2008 và tổng kết công tác THADS năm 2011

02/12/2011
Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp; công văn số 3815/TCTHADS-VP ngày 27/10/2011 của Tổng cục THADS, sáng ngày 28 tháng 11 năm 2011 Cục THADS tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Luật THADS năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành và tổng kết công tác THADS năm 2011.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận; đại diện các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố thuộc tỉnh và toàn thể công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai Luật THADS năm 2008, các văn bản hướng dẫn thi hành và Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2011. Theo báo cáo, trong 02 năm qua (2010-2011) triển khai thi hành Luật THADS, toàn ngành THADS tỉnh Ninh Thuận đã có những chuyển biến vượt bậc, kết quả THADS ngày càng nâng lên, tỷ lệ thi hành án các năm đều đạt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao và đặc biệt là đã làm giảm được việc phải thi hành án chuyển sang năm sau. Cụ thể: Năm 2010, tổng số việc phải thi hành là 4.499 việc, với tổng số tiền  88.072.007.000 đồng. Kết quả thi hành xong 2.611 việc; đạt tỷ lệ 87,3%. Thi hành xong về giá trị số tiền 26.969.639.000đồng, đạt tỷ lệ 77, 2%. Số việc còn phải thi hành chuyển sang năm 2011 là 1.941 việc, giảm 199 việc (9%): Năm 2011, tổng số việc phải thi hành là 4.415 việc, với tổng số tiền là 97.366.523.000 đồng. Kết quả thi hành xong 2.406 việc; đạt tỷ lệ 86,6%. Thi hành xong về giá trị số tiền 30.422.240.000 đồng; đạt tỷ lệ 85,1%. Số việc còn phải thi hành án chuyển sang năm 2012 là 1.935 việc, giảm 06 việc (0,35%).

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS cơ bản được kiện toàn đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật THADS và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ. Đến nay có Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng, 02 Trưởng phòng, 6 Chi cục trưởng và 7 Phó Chi cục trưởng; 05 chấp hành viên trung cấp (02 trường hợp đang chờ ý kiến của Bộ Nội vụ) và 23 chấp hành viên sơ cấp; 02 Thẩm tra viên; 16 Thư ký thi hành án và 07 Kế toán trưởng; hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo quản lý các cơ quan THADS (tỉnh, huyện) giai đoạn 2011-2015. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, huyện đều đã được kiện toàn lại theo quy định, tổ chức và hoạt động từng bước đi vào nề nếp, tiếp tục phát huy tác dụng tốt, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc THADS phức tạp tại địa phương. Một số vụ việc THADS có giá trị thi hành lớn, tính chất phức tạp, thường xuyên có đơn thư, khiếu nại kéo dài đã được các cơ quan THADS giải quyết kịp thời là do sự quan tâm chỉ đạo giải quyết quyết liệt của Ban Chỉ đạo THADS, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp. Kết quả đạt tốt, không có tình trạng đương sự chống đối, gây mất ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

   

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều tập trung vào các vấn đề: Luật THADS 2008 ra đời có nhiều ưu điểm hơn so với trước, mang tính đột phá lớn của ngành THADS, khắc phục được những tồn tại yếu kém trong các lĩnh vực về công tác THADS. Tuy nhiên quá trình triển khai thi hành Luật này cũng đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại hạn chế nhất định; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này về mặt chuyên môn, nghiệp vụ THADS, về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cũng như công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan …chậm được ban hành hoặc ban hành chưa đầy đủ, một số văn bản còn mâu thuẫn, chưa sát với tình hình thực tiễn của công tác THADS, từ đó cần phải được đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, toàn diện để có biện pháp khắc phục, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng biểu dương những thành tích mà các cơ quan THADS tỉnh nhà đã đạt được trong những năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của địa phương. Tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại mà ngành THADS phải từng bước khắc phục.

Hội nghị cũng thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, biểu dương khen thưởng cho 06 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 04 Chiến sỹ thi đua cơ sở và 62 Lao động tiên tiến.

Trần Thanh Hải - NT