Chi bộ Cục THADS tỉnh Bình Định: Thực hiện vượt bậc các nhiệm vụ trong năm 2011

03/01/2012
Năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; thực hiện cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Với nhiệm vụ đó, Chi bộ Cục THADS của tỉnh đã phối hợp lãnh đạo Cục THADS tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng; triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2011 theo Quyết định số 90/QĐ-BTP, ngày 25/01/2011 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch số 54/KH-TCTHADS, ngày 10/01/2011 của Tổng Cục THADS về Chương trình công tác THADS năm 2011; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh Bình Định; đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm đã đề ra.


Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Cục THADS tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện vượt mức 04 chỉ tiêu thi hành án năm 2011 do Bộ Tư pháp giao; chỉ đạo mỗi đảng viên, công chức nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một biện pháp quan trọng để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của mỗi đảng viên, nâng cao nhận thức về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, chi bộ đã tổ chức sơ kết 3 năm triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 25 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác qui hoạch cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn kịp thời triển khai và thực hiện kế hoạch công tác năm nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Công đoàn phối hợp với cơ quan Cục tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức trong năm; tham gia hiến máu nhân đạo, Hội thi kể chuyện về Bác với phụ nữ trẻ em, Hội thao, Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thi công đoàn giỏi do Công đoàn viên tỉnh chức tổ chức.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn ban hành kế hoạch năm 2011, đề cao vai trò xung kích trong mọi hoạt động, nhất là công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách; triển khai và thực hiện tốt các chương trình do đoàn cấp trên phát động trong năm thanh niên; tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Đã, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ; tham gia đợt Du khảo về nguồn do Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Định tổ chức; phối hợp với các Chi đoàn Tòa án, Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát PC 81 giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tham gia các hoạt động do đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh; phối hợp với Cụm thi đua số 01 Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức và tham gia cuộc thi “hành trình theo chân Bác”; đã tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Bình Định học tập và làm theo lời Bác; tổ chức trợ giúp pháp lý cho nhân dân 02 xã vùng cao là Vĩnh Thuận và Vĩnh Quang của huyện Vĩnh Thạnh; chỉ đạo Chi Hội luật gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra; tiếp tục duy trì công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan.

Với thành tích đó, Chi bộ Cục THADS tỉnh đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011 và là một trong những Chi bộ có nhiều thành tích tốt trong năm đáng được biểu dương.

                                                                                                                Võ Công Hoàng