Cục THADS tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012

03/01/2012
Tiếp sau Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS và Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của toàn Ngành, sáng ngày 29/12/2011, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thi hành Luật THADS và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Thái Văn Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện các ban của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; đại diện các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã nghe, đánh giá và thảo luận báo cáo sơ kết hai năm thi hành Luật THADS, báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2011, mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Nhìn lại hơn hai năm triển khai thi hành Luật THADS, ngành THADS Nghệ An đã thực hiện hoàn thành một khối lượng lớn công việc bảo đảm kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp ủy, chính quyền địa phương. Việc triển khai Luật THADS trên địa bàn đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, nên đã sớm đưa được Luật vào đời sống và phát huy tác dụng tích cực trong thực tiễn. Luật THADS cùng với hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ đã tạo được hành lang pháp lý cơ bản, làm chuyển biến thực sự về mọi mặt trong lĩnh vực THADS. Kết quả THADS được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, luôn vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Đặc biệt năm 2011 là năm đạt cao nhất từ trước đến nay, đã thi hành xong gần 9.500 việc và gần 62 tỷ đồng, đạt 92% về việc và 81% về tiền; số án chuyển kỳ sau giảm 15% (gần 1.000 việc) so với năm 2010. Không những kết quả thi hành án đạt cao mà chất lượng tổ chức thi hành án được nâng lên, trình tự, thủ tục thi hành án luôn được đảm bảo đúng quy định, nhất là trong cưỡng chế thi hành án. Vì vậy, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong THADS giảm hơn so với những năm trước và không có vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và biên chế được ưu tiên tập trung thực hiện và đạt nhiều kết qủa quan trọng, đã kiện toàn đầy đủ bộ máy tổ chức các cơ quan THADS từ Cục đến Chi cục, khắc phục được tình trạng thiếu Chi cục trưởng ở nhiều đơn vị. Công tác quản lý, chỉ đạo được đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, dần đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác THADS.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành THADS Nghệ An đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 được đề ra tại Hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Ngành THADS Nghệ An phải thường xuyên bám sát chỉ tiêu, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và chính quyền địa phương; tập trung rà soát, xác minh, kết hợp công tác kiểm tra nhằm đảm bảo 100% án được phân loại chính xác, thực chất, trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao một cách bền vững; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhất là công tác tổ chức cán bộ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm đủ cán bộ quản lý từ Cục đến Chi cục; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với tiếp tục đẩy mạnh đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, đồng chí Tổng cục trưởng đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho Cục THADS tỉnh và danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp cho đồng chí Trần Văn Thu - Cục trưởng; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen.

Nguyễn Đức Tình