Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai chỉ đạo thực hiện Quy chế văn hoá công sở

14/11/2007

Thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan hành chính nhà nước và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, vừa qua Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo Trưởng Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai đôn đốc, nhắc nhở toàn thể công chức trong đơn vị thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung sau đây:1. Mặc trang phục thi hành án và đeo thẻ công chức trong giờ hành chính, trong thi hành công vụ và trong hội nghị ngành.

2. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy theo đúng quy định.

3. Không uống rượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa.

4. Không hút thuốc lá trong giờ làm việc.

5.Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

6. Khi cần giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức phải xưng tên, đơn vị công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột.

Quy chế văn hoá công sở là quy định chung, bắt buộc thực hiện, do đó yêu cầu tất cả công chức thi hành án trong toàn tỉnh Gia Lai phải nghiêm túc chấp hành và xem đây là tiêu chí để đánh giá công chức hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Lê Tuấn