THADS tỉnh Lào Cai với công tác xây dựng Đảng

14/12/2007

Chi bộ thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai được thành  lập từ năm 2000  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chi bộ Thi hành án qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ luôn đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 04/9/2007 BTV Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định số 873/QĐ - ĐU về việc thành lập chi bộ thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan dân chính Đảng với chi uỷ lâm thời gồm có 03 đồng chí. Kể từ khi thành lập đến nay Chi uỷ lâm thời đã kịp thời ổn định, duy trì và phát huy được vai trò, kịp thời lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, lãnh đạo các tổ chức Công đoàn cơ sở, Hội chữ thập đỏ cơ sở hoạt động có hiệu quả và từng bước ổn định.

Chi bộ đã sớm kiện toàn tổ chức, tạo tiền đề tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Sinh hoạt Chi bộ được duy trì đúng quy định của Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt phong phú, phát huy tinh thần phê và tự phê bình. Từng Đảng viên thể hiện rõ tính tiên phong gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Thực hiện đúng chế độ công tác báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất. Kịp thời cụ thể hoá tinh thần Nghị quyết của chi bộ bằng kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan.

Năm 2007 Chi bộ đã làm tốt công tác phát triển Đảng thông qua việc tạo điều kiện và khích lệ lực lượng đoàn viên thanh niên hoạt động mạnh mẽ, sôi nổi tạo nguồn nhân tố tích cực cảm tình Đảng. Trong nhiệm kỳ 2006 - 2007 đã bồi dưỡng kết nạp mới 01 Đảng viên (đạt chỉ tiêu Nghị quyết chi bộ), chuyển Đảng chính thức cho 01 Đảng viên dự bị. Qua việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức và kết nạp mới đã nâng số Đảng viên lên 13. Số lượng Đảng viên tăng tạo thuận lợi trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành và tác động mạnh đến chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra theo yêu cầu uỷ ban kiểm tra Đảng bộ. Qua  kiểm tra, 100% Đảng viên trong chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ. Từng Đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng - Pháp luật của nhà nước đảm bảo  nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân ở địa phương, không có trường hợp nào vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm.

Việc hình thành cơ cấu tổ chức mới của Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai là thuận lợi khởi đầu, nhưng do Chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và các tổ chức đoàn thể mới thành lập, nên còn gặp nhiều khó khăn do đó Chi bộ thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên, nâng cao năng lực của Cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành tổ chức đoàn thể quần chúng để đủ sức đảm đương trọng trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2005 – 2006, 100% Đảng viên trong Chi bộ đạt loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó các đ/c Bí thư và Phó bí thư được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Nam Khánh