Phú Yên: Nhiều chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự

19/12/2007

Thực hiện Chỉ thị số: 01/2007/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2007”, toàn ngành thi hành án tỉnh Phú Yên đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án.Năm 2007, công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến, tổng số việc và tiền đưa ra thi hành: 5.813 việc trên gần 60 tỉ đồng. Trong đó thi hành xong hoàn toàn đạt 68% việc. Kết quả này đạt cao hơn cùng kỳ năm ngoái, đây là một nỗ lực rất lớn của toàn ngành. Nguyên nhân đạt kế quả trên nhờ sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan thi hành án với công an, viện kiểm sát, UBND các cấp và các cơ quan hữu quan, các tổ chức xã hội… đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xác minh, giải quyết, đôn đốc và tổ chức thi hành…Đặc biệt là những vụ án phức tạp, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định pháp luật hoặc các vụ việc mà đương sự có đủ điều kiện thi hành nhưng chây ỳ không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ dân sự, được các ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm.

Ngoài ra, thông qua công tác tuyên truyền để đưa các quy định pháp luật đến với người dân. Như thông qua chương trình phổ biến chuyên mục pháp luật đời sống trên Đài truyền hình và thông qua hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý, qua công tác hoà giải ở cơ sở, cơ quan thi hành án đã lồng ghép nội dung và phương pháp giải thích quy định pháp luật về thi hành án nhằm giúp cho nhân dân, đặc biệt là đương sự hiểu và nắm bắt kịp thời những văn bản có liên quan đến quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên trong vấn đề thi hành án. Kết quả đem lại nhiều vụ việc đương sự tự nguyện thi hành mà không cần áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đây là phương pháp linh hoạt và đổi mới trong công tác thi hành án.

Năm 2008, cơ quan thi hành án Phú Yên tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thi hành án theo Chỉ thị của UBND tỉnh Phú Yên. Nhất là tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn nữa với các cấp, các ngành, phát huy tinh thần năng nổ nhiệt tình, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công tác thi hành án ngày càng hiệu quả hơn.

N.H.H