Nam Định: Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại cơ sở

09/07/2008

Ngày 02/7/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 01/2008/QĐ-KTTHA về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2008. Theo đó, việc kiểm tra được tiến hành tại 04 đơn vị là Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ, Hải Hậu và Nam Trực.Mục đích của đợt kiểm tra này là nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chấp hành viên, cán bộ công chức thuộc đơn vị quản lý trong công việc được giao, đẩy mạnh tiến độ thi hành án để hoàn thành kế hoạch thi đua năm 2008; đồng thời nắm bắt chất lượng đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên về năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc phân loại án; việc áp dụng các quy định của pháp luật về thi hành án; việc thu nộp, chi trả các khoản tiền trong thi hành án; việc thu nộp phí và xử lý phí thi hành án; việc giao nhận, bảo quản và xử lý tang vật. Việc kiểm tra cũng tập trung cao vào những vụ việc thi hành án theo đơn yêu cầu, có khiếu kiện bức xúc kéo dài để tháo gỡ những vướng mắc của cơ sở.

                Yêu cầu đề ra của đợt kiểm tra là: Tất cả các việc thi hành án thời điểm từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/6/2008 đều được kiểm tra trên tinh thần khách quan, xây dựng và trách nhiệm, không kiểm tra chiếu lệ, hình thức, qua loa; mọi thiếu sót đều được phản ánh, rút kinh nghiệm và phải có kế hoạch khắc phục ngay trong tháng 8/2008; kiểm tra phải tạo ra khí thế tích cực, tăng cường sự đoàn kết trong ngành để học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành án.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ lam việc tại Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng từ ngày 08 đến ngày 09/7/ 2008; tại Thi hành án dân sự huyện Giao Thuỷ từ ngày 10 đến ngày 11/7/2008; từ ngày 15 đến ngày 16/7/2008 tại Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu; từ ngày 17 đến ngày 18/7/2008 tại Thi hành án dân sự huyện Nam Trực

Chí Linh