THADS tỉnh Thái Nguyên: Kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan thi hành án dân sự địa phương

03/07/2008

Theo Nghị quyết ngày 06.10.1992 của Quốc hội khóa IX nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chỉ thị số 266/TTg ngày 02.6.1993 của Thủ tướng Chính phủ  thì  công tác thi hành án dân sự được chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý phải thực hiện xong chậm nhất trong tháng 6 năm 1993 (ở Trung ương bàn giao về Bộ Tư pháp quản lý, ở địa phương bàn giao về Ủy ban nhân dân các cấp quản lý ).Như vậy, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1993, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương được thành lập trên toàn quốc và đi và hoạt động. Tính đến nay đã được 15 năm. ( 01.7.1993 - 01.7.2008 ).  Tuy nhiên, cũng chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước ghi nhận ngày 01.7 hằng năm là ngày truyền thống của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Ngày 01.7.2008, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Đến dự có các đồng chí nguyên là Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Thi hành án qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện và công chức của Thi hành án dân sự tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xúc động ôn lại 15 năm thành lập cơ quan Thi hành án dân sự nói chung và Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

 Tại Thái Nguyên ( lúc đó là tỉnh Bắc Thái ), Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 34/QĐ-THA ngày 08.6.1993  thành lập Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp ( ở cấp tỉnh ), Đội Thi hành án thuộc Phòng Tư pháp ( ở cấp huyện ). Đến năm 2005, Bộ Tư pháp ban hành  Quyết định số 724/QĐ-BTP ngày 04.5.2005  đổi tên các cơ quan Thi hành án của tỉnh Thái Nguyên.  Từ năm 1993, toàn tỉnh  chỉ có 20 cán bộ ( 03 Chấp hành viên cấp tỉnh, 13 Chấp hành viên cấp huyện và 04 cán bộ). Đến nay, toàn tỉnh đã có 114 công chức ( 40 chấp hành viên, 74 chuyên viên và các chức danh khác), số cán bộ có trình độ Đại học Luật là 92 người, chiếm 80,7 % số lượng cán bộ, công chức; cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng tương đối khang trang, hiện đại. Kết quả thi hành án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của ngành đề ra, góp phần bảo vệ pháp chế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Hưởng ứng kế hoạch số 772/KH-BTP ngày 20.3.2008 của Bộ Tư pháp phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2008 ( trong đó có nội dung kỷ niệm 15 năm ngày thành lập cơ quan Thi hành án dân sự địa phương ) , các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua: mở đợt cao điểm thi đua giải quyết án vào tháng 4/2008; tổ chức giải Cầu lông THA mở rộng.... Đã có nhiều cá nhân điển hình trong phong trào thi đua, được cấp có thẩm quyền khen thưởng…

 Chúng tôi, những người làm công tác thi hành án dân sự rất mong mỏi và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định lấy ngày 01.7 hằng năm ( ngày các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương chuyển giao từ Tòa án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ) làm ngày truyền thống của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.Qua đó nhắc nhở và động viên công chức làm công tác thi hành án dân sự vinh dự, tự hào phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Hà Tuấn Phương