Thái Bình: Tập huấn nghiệp vụ thi hành án

15/08/2008

Vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án cho toàn thể cán bộ, công chức làm công tác THADS. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Chánh văn phòng Sở. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá và 101 cán bộ, công chức làm công tác THADS trong toàn tỉnh.Tại hội nghị các học viên được nghe giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 09/2007QĐ-BTP ngày 8/10/2007 về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ THADS; Một số văn bản pháp luật về quản lý tài chính đầu tư, xây dựng và đấu thầu; Đạo đức nghề nghiệp, thực hiện chức trách của Chấp hành viên. Ngoài ra, các học viên được nghe và quán triệt toàn bộ nội dung Thông tư 06/2007/TT-BTP ngày 5/7/2007 của Bộ Tư pháp về thủ tục hành chính trong công tác THADS; một số nội dung về giải quyết khiếu nại tố cáo trong công tác THADS và một số điều cần rút kinh nghiệm qua quá trình thanh tra, kiểm tra trong công tác THADS.

                 Cũng tại hội nghị này tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ này, các học viên được trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

Nguyễn Ngọc Hiển