Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ và tập huấn công tác thống kê thi hành án dân sự

03/06/2011
Thực hiện Thông báo số 1416/TB-TCTHADS ngày 6/5/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sư tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2011 và Kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự tỉnh năm 2011. Ngày 02/6 năm 2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ Thi hành án dân sự và tập huấn công tác thống kê thi hành án dân sự.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, chuyên viên, thư ký và công chức được phân công phụ trách công tác tổng hợp - thống kê thuộc các Chi cục.

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Phó cục trưởng triển khai hướng dẫn, tập huấn công tác thống kê thi hành án dân sự để các đồng chí Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thống kê nắm rõ. Hội nghị dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong việc triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đại diện các đơn vị đã nêu lên nhiều ý kiến tham gia phát biểu, đề xuất cũng như đưa ra các quan điểm khác nhau đối với các tình huống cụ thể còn vướng mắc trong quá trình áp dụng luật định để tổ chức thi hành các vụ việc dân sự như: vấn đề thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án, vấn đề xử lý tài sản của người phải thi hành án là bàn thờ và các đồ vật liên quan…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở thống nhất quan điểm thực hiện tại Hội nghị  hôm nay, trong thời gian tới các đơn vị cần tích cực tổ chức phân loại án và tổ chức thi hành kịp thời, chính xác các vụ việc theo luật định nhằm hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2011 đề ra…

                                                          Nguyễn Thọ Thanh