Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

14/03/2016
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, sáng ngày 04/3/2016, được sự nhất trí của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và một số văn bản hướng dẫn thi hành cho các Phó Cục trưởng, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, thư ký thi hành án, chuyên viên, cán bộ làm công tác trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp và được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên Vụ giải quyết Khiếu nại Tố cáo truyền đạt những nội dung cơ bản,  các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục thi hành án dân sự, Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về quy định, quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan toàn diện đến hoạt động thi hành án dân sự.
Việc nghiên cứu kỹ nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh trong thực tiễn có ý nghĩa quan trọng trong công tác Thi hành án dân sự, đảm bảo áp dụng thống nhất trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ; đồng thời nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác Thi hành án dân sự cho các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ làm công tác Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm chấp hành đúng pháp luật và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ về Luật Thi hành án dân sự trong năm 2016 và các năm tiếp theo.
Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Thịnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quán triệt toàn thể cán bộ, chấp hành viên công tác trong các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục học tập, nghiên cứu kỹ các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn chi tiết để thực hiện và áp dụng trong quá trình đôn đốc, giải quyết thi hành án dân sự, hạn chế những sai sót có thể xảy ra góp phần nâng cao kết quả giải quyết thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự nói chung, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Văn phòng Cục