Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2019

31/12/2019
Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 2409/VP-NCPB ngày 11/12/2019 về việc giao Cục Thi hành án dân sự thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 trong công tác thi hành án dân sự. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và đề ra phương hướng, giải pháp công tác phối hợp trong năm 2020, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố và Tòa án nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng Ban Nội chính Thành  ủy,  đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Công an thành phố, Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - Viện kiểm sát nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa  án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an các đơn vị quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự thành phố.
Tại Hội nghị đồng chí Lê Văn Sáu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Báo cáo đã đánh giá:  công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện với tinh thần trách nhiệm và tích cực đạt hiệu quả cao, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thi hành án. Năm 2019 Tòa án đã  kịp thời trả lời 09 văn bản đề nghị giải thích bản án của các cơ quan thi hành án dân sự, đúng thủ tục do luật định. Sự phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án với Viện Kiểm sát trong công tác kiểm sát việc thi hành án, kịp thời phát hiện xử lý những vi phạm xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, qua đó đã hạn chế những vi phạm trong tác nghiệp thi hành án dân sự. Cơ quan Công an luôn tích cực phối hợp với Cơ quan Thi hành án dân sự bảo vệ việc cưỡng chế, trong năm 2019 có 61 việc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành, có vụ huy động hơn 50 chiến sỹ Công an, các vụ việc tổ chức cưỡng chế, công tác phối hợp trong bảo vệ cưỡng chế có huy động lực lượng đều thành công, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn cưỡng chế. Mặc dù, có những vụ việc đương sự chống đối quyết liệt, dùng bom xăng uy hiếp tính mạng của bản thân và lực lượng cưỡng chế.
Tại Hội nghị các ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế như việc phối hợp thu tiền của phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam chuyển về tài khoản cơ quan thi hành án dân sự, có nhiều trường hợp thân nhân đã nộp tại cơ quan thi hành án dẫn đến không xử  lý được, việc bảo vệ tài sản sau cưỡng chế, việc phối hợp để xử lý dứt điểm tiền tạm ứng án phí từ 2005 trở về trước còn chậm. Trên cơ sở đó cũng có những đề xuất, hướng xử lý để thời gian đến công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án đạt hiệu quả cao hơn. 
Thay mặt Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố, đồng chí Trần Phước Thu –  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và mong rằng các đồng chí Lãnh đạo các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án quan tâm hơn nữa việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và cùng khắc phục những khó khăn, tồn tại để công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
Mai Thanh Phương
Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng