Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, hành chính giai đoạn 2020 – 2022

08/01/2020
Trên cơ sở thống nhất, chiều ngày 06/01/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Viện KSND) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp trong công tác THADS, hành chính giai đoạn 2020 – 2022. Đồng chủ trì Lễ Ký kết có đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Dự Hội nghị, về phía Viện KSND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Viện, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ và tập thể Phòng Kiểm sát THADS, Viện trưởng Viện KSND thành phố; về phía Cục THADS có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Với mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan THADS và VKSND hai cấp trong công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tạo điều kiện thuận lợi để việc tổ chức thi hành án được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan THADS và VKSND hai cấp và thực hiện hiệu quả Quy chế số 01/2018/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 30/7/2018 giữa Cục THADS, Công an, Viện KSND và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn về phối hợp liên ngành trong công tác THADS. Quy chế phối hợp được xây dựng tập trung vào 07 nhóm nội dung phối hợp chính, gồm: (1) Phối hợp trong công tác tuyên truyền pháp luật; (2) Phối hợp trong công tác kiểm sát THADS; (3) Phối hợp trong tổ chức THADS đối với vụ việc cụ thể; (4) Phối hợp trong miễn, giảm THADS; (5) Phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS; (6) Phối hợp trong thống kê, báo cáo kết quả THADS; (7) Phối hợp trong các mặt công tác khác.
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp, Cục THADS và Viện KSND tỉnh cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm cho phù hợp, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc cấp huyện thực hiện để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án và kiểm sát THADS trên địa bàn toàn tỉnh. Sáu tháng một lần, Cục THADS tỉnh chủ động mời Viện KSND tỉnh họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện; hàng năm tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp các quy định của pháp luật.
Trịnh Ngọc Bích