Ban pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương làm việc với Cục THADS tỉnh về công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2020

02/07/2020
Thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát năm 2020, sáng ngày 02/7/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương tiến hành giám sát công tác Thi hành án dân sự (THADS), hành chính 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Bùi Học Anh - Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh Hải Dương, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc thuộc Cục THADS tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của Cục THADS tỉnh cho thấy: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng bùng phát, lây lan và diễn biến phức tạp, nhưng lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã bám sát vào sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đã chủ động làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và cấp uỷ, chính quyền các địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”, tăng cường chỉ đạo giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc mà người phải thi hành án là cơ quan Nhà nước... Do đó, công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy được quan tâm thực hiện kịp thời; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường; công tác tiếp nhận bản án, quyết định và ra quyết định thi hành án đảm bảo đúng pháp luật; việc tổng hợp báo cáo, báo cáo thống kê được thực hiện kịp thời; công tác kế toán có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác hướng dẫn nghiệp vụ đảm bảo đúng pháp luật.
 


Kết quả thi hành án: Tổng số việc đã thụ lý: 7.322 việc, số việc đã uỷ thác: 154 việc. Số việc phải thi hành: 7.168 việc, trong đó: số việc có điều kiện là 5.929 việc, chiếm 82,71%; số việc chưa có điều kiện thi hành là 1.232 việc, chiếm 17,29%. Đã giải quyết: 3.873 việc. Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 65,32% so với số việc có điều kiện thi hành.
 
Tổng số tiền đã thụ lý: 1.974 tỷ 729 triệu đồng, số tiền đã uỷ thác: 994 tỷ 988 triệu đồng. Số tiền phải thi hành: 979 tỷ 741 triệu đồng. Đã giải quyết: 81tỷ 506 triệu đồng. Tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 26,33 % so với số tiền có điều kiện thi hành.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo của Cục THADS tỉnh, ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020./.