Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

09/07/2021
Ngày 08/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021.
 

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng; tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục THADS thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục THADS thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục. 
Hội nghị đã quán triệt, triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021; Chương trình hành động của các cơ quan THADS tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo khái quát kết quả công tác tháng 6; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

Tính đến 30/6/2021, toàn tỉnh đã giải quyết xong về việc 76,56% ( tăng 3,92% so với tháng 5/2021; đạt 92,80% chỉ tiêu giao năm 2021); về tiền đạt tỷ lệ 27% (tăng 4,49% so với tháng 5/2021; đạt 65,69% chỉ tiêu giao năm 2021).

Để đạt được kết quả nêu trên, các cơ quan THADS trong tỉnh đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Về việc, 100% các đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu trong 9 tháng đầu năm 2021. Nhiều đơn vị đã nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc so với tháng 5/2021 như Mai Sơn tăng 8,06%; Mường La tăng 4,93%; Quỳnh Nhai tăng 4,8%; Sông Mã tăng 4,38%; Phù Yên tăng 4,14%; thành phố tăng 3,95%.
Về tiền, có 2 đơn vị đã đạt chỉ tiêu bình quân của 9 tháng đầu năm là Chi cục THADS huyện Bắc Yên đạt 87,4% chỉ tiêu giao cả năm; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS đạt 80,19% chỉ tiêu giao cả năm 2021. Các đơn vị có tỷ lệ thi hành án về tiền tăng cao so với tháng 5/2021 gồm: Phù Yên tăng 11,58%; Mai Sơn tăng 11,05%; Thuận Châu tăng 9,49%; Mộc Châu tăng 6,49%; Sốp Cộp tăng 5,21%; thành phố 4,35%.
Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục về thực hiện “mục tiêu kép”, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương, hướng dẫn của cơ quan y tế để bảo đảm công tác phòng, chống dịch; đồng thời vận dụng linh hoạt các giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Chi cục THADS huyện Mộc Châu đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan và cơ quan y tế tại địa phương tổ chức cưỡng chế thành công 01 quyết định cưỡng chế có huy động lực lượng ra từ tháng 5/2021. Các mặt công tác khác đã được chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.
Kết quả trên khẳng định rằng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, biến khó khăn thành động lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các giải pháp, chỉ đạo của cấp trên vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan THADS tỉnh Sơn La quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong mọi hoàn cảnh và thách thức.
Nguyễn Thị Minh Hậu - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La