Thanh Hóa, thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

16/11/2021
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn ra rất phức tạp. Chỉ tính riêng trong ngày 14/11/2021, tỉnh Thanh Hóa có 47 ca bệnh mắc Covid-19. Đã có 09 bệnh nhân tử vong trong tổng số 1.581 bệnh nhân Covid-19 kể từ ngày 27/4/2021 đến nay.


Trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, ngày 05/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4399/QĐ-UBND quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch; phạm vi đánh giá và nêu rõ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch.
Để đảm bảo mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa tổ chức thi hành án đạt hiệu quả trong trạng thái bình thường mới theo Quyết định nói trên, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Chi cục trên địa bàn toàn tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, điều chỉnh nội quy, quy chế cho phù hợp với đặc thù công việc tại đơn vị để chủ động “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các biện pháp phòng chống dịch phải đảm bảo:
1. Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, hạn chế tối đa việc tiếp xúc hoặc đi đến những nơi có dịch. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, người lao động được tiêm vắc xin theo quy định.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong phòng chống dịch.
3. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương để điều chỉnh nội quy, quy chế, thay đổi phương thức làm việc cho phù hợp với đặc thù công việc tại đơn vị; chủ động chuyển sang thích ứng trong điều kiện bình thường mới, vừa có giải pháp thích ứng an toàn, ứng phó hiệu quả với dịch bện Covid-19, vừa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đia phương, của ngành.
Năm 2022, dự kiến số việc và tiền thụ lý mới sẽ tiếp tục tăng (tháng 10/2021, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý mới 1.842 việc = 390. 527.016.000đ); tính chất, mức độ của các vụ việc ngày càng trở nên phức tạp, các vụ việc tham nhũng, ngân hàng chưa có dấu hiệu có điều kiện thi hành án trở lại. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu năm công tác Cục THADS cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỉ luật, kỉ cương hành chính, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Tập trung, quyết liệt thi hành các vụ việc tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ việc Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi. Tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ án lớn, phức tạp, các vu việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho nhà nước, dư luận xã hội quan tâm, nhằm đảm bảo khoản thu nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi công dân.
Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi cách sống, cách làm việc của toàn xã hội nói chung. Đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” là hình thức sống chung với Covid-19 nhưng hoàn toàn không có nghĩa là sống chung với đại dịch mà là giảm thiểu tác hại của dịch bệnh và dần biến nó trở thành loại cúm mùa thông thường. Đây là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Chính phủ và là đòi hỏi tất yếu để đảm bảo phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong thời điểm hiện nay.