Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Cục THADS tỉnh

16/11/2021
Sáng ngày 16/11/2021, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát trực tiếp công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát còn có Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND tỉnh, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Dự buổi làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng; đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó Cục trưởng và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS Tỉnh, lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang và các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên.

Sau khi nghe Đoàn giám sát thông qua chương trình, nội dung giám sát, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã báo cáo với Đoàn về kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2019-2021. Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2021 các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao, đặc biệt là đã thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng là về việc, về tiền (Năm 2019: Phần việc thi hành xong 3.6960 việc/4.218 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 88%, vượt 13% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; phần tiền thi hành xong 29.970.404.000đ/67.308.501.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 44,5%, vượt 10% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao. Năm 2020: Phần việc thi hành xong 4.233 việc/4.727 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 89,55%, vượt 8,05% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; phần tiền thi hành xong 47.685.074.000đ/79.796.426.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 59,76%, vượt 20,26% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao. Năm 2021: Phần việc thi hành xong 4.188 việc/4.771 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 87,78%, vượt 4,78% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; phần tiền thi hành xong 58.022.622.000đ/100.656.743.000đ có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 57,64%, vượt 16,54% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).
Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, báo cáo với Đoàn giám sát về một số hạn chế, thiếu sót trong công tác như: Mặc dù các chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền đều hoàn thành, nhưng thực tế số việc và số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vẫn còn nhiều; trong quá trình tác nghiệp một số chấp hành viên, thư ký thi hành án vẫn còn để xảy ra sai sót về trình tự, thủ tục thi hành án. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục đã trao đổi, giải trình làm rõ các ý kiến của các đ/c trong Đoàn giám sát, như việc giải quyết các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng; các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp của cá nhân với các công ty lâm nghiệp; các vụ việc dân sự trong hình sự, các vụ tranh chấp hợp đồng dân sự về vay nợ với số tiền thi hành án lớn nhưng người phải thi hành án phải chấp hành án hình sự lâu năm hoặc không có tài sản, thu nhập; các vụ việc người phải thi hành án có tài sản là nhà đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn trong việc kê biên, xử lý tài sản để thi hành án; các vụ việc đã kê biên tài sản nhưng chưa bán được; các vụ việc đang chờ kết quả giải quyết tại cơ quan Tòa án…   
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc, những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc của ngành. Đồng chí đề nghị thời gian tới lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS huyện, thành phố cần tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của địa phương và của ngành để nâng cao chất lượng công tác; có giải pháp, kế hoạch chỉ đạo quyết liệt, theo dõi, đôn đốc để giải quyết dứt điểm các việc có điều kiện thi hành, đồng thời phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, không để xảy ra sai sót, nhất là những vụ việc có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế; tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, Ban chỉ đạo thi hành án và tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thi hành án; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ công chức và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời làm tốt việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự..., 
Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và yêu cầu các phòng chuyên môn của Cục, các Chi cục THADS cấp huyện khẩn trương có các biện pháp, kế hoạch cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự của địa phương trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Nguyễn Hoàng Minh - Văn Phòng cục THADS tỉnh Tuyên Quang