Bình Thạnh: Triển khai công tác năm 2022

05/01/2022
Vừa qua, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022. Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Thạnh, các đồng chí lãnh đạo Chi cục cùng toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị cùng tham dự.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là rơi vào những tháng cao điểm của năm công tác, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh đã có nhiều nỗ lực vượt khó để tiếp tục triển khai các mặt công tác, tập trung phấn đấu thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận, đặc biệt là vai trò của đồng chí Chủ tịch UBND quận kiêm trưởng ban chỉ đạo thi hành án trong chỉ đạo công tác phối hợp với các ban ngành, ngày càng chặt chẽ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Kết quả đạt được trong năm 2021 tại đơn vị, về việc đạt tỷ lệ 65,28%; Về tiền đạt tỷ lệ 46,29% (tăng 1,36%) so với cùng kỳ năm 2020, vượt 4,69% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Với tinh thần trách nhiệm cao cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, đơn vị đã thực hiện quét và cập nhật dữ liệu hồ sơ đầy đủ lên Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự, đạt tỷ lệ 60,18%, cập nhật thông tin của người phải thi hành án lên phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án với tỷ lệ 97,78%.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng có chính sách hỗ trợ chăm lo đời sống công chức, người lao động trong năm 2021, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh bùng phát, đơn vị cử lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Cụ thể, có 6 đồng chí tham gia Tổ công tác An sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân tại các UBND phường trên địa bàn quận Bình Thạnh.
Nhằm tạo động lực để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự, án hành chính trong năm 2022, thay mặt lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Chi cục trưởng phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị phong trào thi đua năm 2022, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kết luận chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền liên quan đến công tác THADS; thực hiện nghiêm các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2014/QH14 của Quốc hội, trong bối cảnh “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm công tác 2022.
2. Lãnh đạo Chi cục đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, yêu cầu các Chấp hành viên đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại tiền, việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành. Tập trung thi hành dứt điểm án có điều kiện trên ba năm chưa thi hành, các vụ việc liên quan đến tín dụng Ngân hàng, thu hồi tài sản của nhà nước, nhất là các tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu tại Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
3. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện đầy đủ các phần mềm trong THADS; thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số theo yêu cầu của cấp trên.
4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng buông lỏng quản lý đối với công chức, người lao động của đơn vị, nhất là trong kiểm tra, giám sát Chấp hành viên tổ chức thi hành án.
5. Thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm về kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính phát sinh trong hoạt động THADS.
Trong năm 2021, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc – Cờ thi đua ngành Tư pháp”.
Nga Phạm