Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2022

10/01/2022
Chiều ngày 07/01/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Uốt – Cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì Hội nghị, cùng dự có các đồng chí Phó Cục trưởng; lãnh đạo, Chấp hành viên thuộc các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.

Trong Quý I năm 2022, kết quả các mặt công tác của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền đảm bảo tiến độ đề ra, cu thể: 
- Về việc: Tổng số giải quyết là 8.090, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 5.932 việc; Số thụ lý mới là 2.158 việc, giảm 825 việc (giảm 27,66% so với cùng kỳ năm 2021). Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 1.341 việc, đạt tỉ lệ 26,15%, số việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 2.153 việc.
- Về tiền: Tổng số giải quyết là 02 ngàn 037 tỷ  077 triệu  774 nghìn đồng, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 01 ngàn 475 tỷ 742 triệu 053 nghìn đồng; Số thụ lý mới là 561 tỷ 335 triệu 721 nghìn đồng, tăng 400 tỷ 296 triệu 941 nghìn đồng (tăng 248,57%) so với cùng kỳ năm 2021. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 44 tỷ 139 triệu 778 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 4,26%, số tiền chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng là 175 tỷ 621 triệu 880 nghìn đồng.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận liên quan đến các lĩnh vực tổ chức thi hành án dân sự, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tài chính...; tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch cao điểm rút án năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2022. Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, tồn tại cũng như nêu các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động của Quý I năm 2022. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; lãnh đạo Cục THADS tỉnh và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh đã trả lời, giải đáp đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uốt, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; chủ động trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022; khẩn trương xây dựng và trình phê duyệt Kế hoach công tác năm 2022. Trong đó, chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và sắp xếp, phân công công việc phù hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc. 
Quách Vĩnh Phong, Văn phòng Cục THADS tỉnh