Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2022

29/04/2022
Sáng ngày 29/4/2022, Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Năng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022. Hội nghị do đồng chí Cục trưởng Trần Phước Thu, chủ trì, tham dự có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

6 tháng đầu năm 2022 Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng thụ lý giải quyết là 9.752 việc, trong số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng) là 6.389 việc, số thụ lý mới là 3.363 việc; trong số việc có điều kiện thi hành 6.850 việc, đã thi hành xong 2.419 việc, đạt tỷ lệ 35% (thiếu 46.5% so với chỉ tiêu được giao năm 2022). Về tiền thụ lý giải quyết là 14.179 tỷ 483 triệu 317 ngàn đồng, trong số có điều kiện thi hành là:  8.711 tỷ 907 triệu đồng, đã thi hành xong 1.022 tỷ 298 triệu 211 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 12% (thiếu 28.1 % chỉ tiêu được giao năm 2022). Việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế rất phức tạp, khó thi hành chiếm tỷ lệ lớn về giá trị phải thi hành trong 6 tháng đầu năm: Tổng số phải thi hành án kinh tế tham nhũng là 32 việc, với số tiền phải thu hồi 10.051 tỷ 290 triệu đồng, những vụ việc này rất khó thi hành, cần sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi hành án về giá trị của đơn vị và tạo áp lực lớn đối với đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án.
Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận kết quả thi hành án thấp, không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao 6 tháng đầu năm còn do một số Chấp hành viên, công chức chưa tích cực, chưa chủ động tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, vẫn còn một số công chức thực hiện kỷ cương hành chính chưa nghiêm.
Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Phước Thu - Cục trưởng yêu cầu các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, tăng cường quản lý chỉ đạo, kỷ cương hành chính, phát huy năng lực của đội ngũ công chức, sử dụng đúng người đúng việc nâng cao hiệu quả, kết quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới. Tập trung rà soát xác minh phân loại chính xác và tổ chức thi hành xong số vụ, việc có điều kiện thi hành, người phải thi hành án có điều kiện thi hành mà không tự nguyện thi hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Quy chế phối hợp với liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự nhằm kịp thời tháo gỡ vước mắc để giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, khó thi hành. Các đơn vị quyết tâm, phấn đấu hành thành chỉ tiêu được giao năm 2022.
Mai Phương
Văn phòng Cục THADS TP