Ký kết Quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội

12/05/2022
Ngày 11/5/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Đào Thịnh Cường- Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Dũng- Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo VKSND thành phố Hà Nội, lãnh đạo Cục THADS thành phố Hà Nội, lãnh đạo Phòng 11 VKSND thành phố Hà Nội, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Kiểm sát viên Phòng 11 VKSND thành phố Hà Nội và các chấp hành viên Cục THADS thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Thịnh Cường- Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội đánh giá Quy chế phối hợp công tác thi hành án trước đây đã tạo tiền đề cho mối quan hệ giữa hai cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, sau thời gian dài thực hiện, Quy chế phối hợp trước đây không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng Quy chế phối hợp công tác thi hành án mới là cần thiết, tạo tiền đề cho sự phát triển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tiếp nối ý kiến phát biểu của đồng chí Đào Thịnh Cường, đồng chí Phạm Văn Dũng- Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội đánh giá mối quan hệ công tác phối hợp giữa Cục THADS và VKSND sau 9 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực sự ngày càng gắn kết, tạo sự đồng thuận trong giải quyết hồ sơ đối với vụ việc khó khăn vướng mắc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác THADS Thủ đô. Quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự của Cục THADS thành phố Hà Nội và VKSND thành phố Hà Nội đã có bước tiến quan trọng, nâng cao chất lượng phối hợp trong việc xử lý vật chứng, việc tổ chức thi hành án, việc xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS…, đồng thời tạo cơ sở cho sự phối hợp của các Chi cục THADS và VKSND quận, huyện, thị xã trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
Sau một thời gian xây dựng, hoàn thiện, đóng góp ý kiến và thảo luận, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội và Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp công tác thi hành án dân sự (thay thế cho Quy chế phối hợp công tác thi hành án số 279/QC-VKS-CTHADS ngày 28/3/2013).
Quy chế phối hợp xây dựng gồm 3 Chương, 15 Điều tạo điều kiện cho hai cơ quan phối hợp thường xuyên, xuyên suốt trong công tác thi hành án dân sự, góp phần phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan đơn vị và công tác thi hành án dân sự trong những năm tiếp theo.
Nguyễn Xuân Phương Quỳnh