Bình Định: Khối thi đua nội chính sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022
Ngày 28/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đơn vị Phó trưởng Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do đồng chí Đặng Hồng Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện đơn vị Trưởng khối thi đua; đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó trưởng Khối thi đua Nội chính chủ trì. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thái Minh Trí, Phó trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng thưởng tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Cục THADS tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Trại giam Kim Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;VKSND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp.

Năm 2022, với quyết tâm ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, tiêu chí thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, ngay từ đầu năm, Khối thi đua Nội chính tỉnh đã xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua yêu nước. Trên tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tích cực hưởng ứng, chủ động bám sát những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đề ra các chỉ tiêu, nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, với những khẩu hiệu hành động cụ thể. Các cơ quan, đơn vị trong Khối kịp thời chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện; vận dụng, lồng ghép phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với các phong trào thi đua theo ngành dọc; tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng trong năm, nổi bật là đợt thi đua lập thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị trong Khối, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thông qua phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, đề cao tính chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc. Song song với việc tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành và của UBND tỉnh.
 Việc tổ chức phong trào thi đua luôn được quan tâm đúng mức với phương châm đã “phát” phải “động”, phong trào được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhằm tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2022. Kết thúc mỗi đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; kịp thời phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, kết hợp với việc tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều lượt tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị trong Khối được các bộ, ngành, UBND tỉnh tặng Bằng khen; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối tặng Giấy khen.
Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; chủ động khảo sát, xét chọn 02 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh, điều kiện khó khăn về nhà ở, qua đó tổ chức quyên góp mỗi đơn vị thành viên ủng hộ: 15.000.000đ để tiến hành sửa chữa ngôi nhà hộ bà Võ Thị Kiệp sinh 1931 tại khu phố Thiện Đức Bắc, phường Hoài Hương và hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh 1979 tại khu phố Lại Khánh Tây, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, bàn giao trong năm 2022. Ngoài ra, từng cơ quan, đơn vị trong Khối thường xuyên tổ các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ, tặng nhiều phần quà cho các thôn, làng, các cá nhân, gia đình có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, góp phần giảm bớt những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hội nghị thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện trong 6 tháng còn lại của năm; phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 và giai đoạn 2021 -2025 của tỉnh.
Văn phòng Cục