Thanh Hóa: Nhiều giải pháp kiên quyết để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022

29/08/2022
Thống kê kết quả Thi hành án dân sự (THADS) 10 tháng năm 2022 cho thấy, toàn ngành THADS tỉnh Thanh Hóa đạt tỉ lệ 71,65% về việc và 36,72% về tiền, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố về việc và xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố về tiền. Như vậy, so với các tỉnh trong cả nước và các tỉnh trong khu vực thi đua thì Thanh Hóa ở tốp trung bình.

Để kịp thời đôn đốc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp đặt ra cho các phòng ban, đơn vị, các Chấp hành viên và yêu cầu thực hiện.
Tại Hội nghị giao ban công tác THADS 10 tháng năm 2022 (ngày 05/8), Cục trưởng Hoàng Văn Truyền yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng bám sát, đồng hành cùng Chấp hành viên trong đơn vị giải quyết dứt điểm những việc có điều kiện thi hành, xác minh đầy đủ và kịp thời ra quyết định chưa có điều kiện thi hành. Các đơn vị có phương án tổ chức thi hành phù hợp, hiệu quả đảm bảo hoàn thành đồng thời 02 chỉ tiêu về việc và tiền. Những vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, có giá trị thi hành lớn, những vụ việc đã tiến hành xác minh thì tiếp tục kê biên, xử lý tài sản bảo đảm thi hành án, đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục cũng như tính liên tục trong suốt quá trình tổ chức thi hành án, qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.
Ngày 10/8/2022, Cục THADS tỉnh có Công văn số 697/CTHADS-VP về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Chấp hành viên, đẩy mạnh thực hiện biện pháp, giải pháp THADS. Công văn yêu cầu các Chi cục trưởng cần kiểm soát chặt chẽ quy trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, nhất là ở khâu lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và thanh toán tiền thi hành án. Tuyệt đối không được lơ là, kiên quyết không để xảy ra sai phạm trong quá trình thẩm định, bán đấu giá tài sản. Nghiêm cấm công chức, người lao động trong đơn vị môi giới, tác động, cản trở các hành vi trái pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản thi hành án hoặc gây khó khăn, cản trở việc thi hành án. Lãnh đạo các Chi cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về việc bao che hoặc buông lỏng quản lý.
Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các bộ phận chức năng kiểm soát chặt chẽ các khoản thu chi thi hành án, tuyệt đối không để xảy ra việc lơ là trong kiểm soát, khe hở trong quy định quản lý để Chấp hành viên thu, nộp không đúng, không đủ vào cơ quan mà sử dụng vào múc đích riêng trái quy định pháp luật. Chỉ đạo rà soát toàn bộ các hồ sơ thi hành án, căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương kịp thời tổ chức xác minh, phân loại chính xác về điều kiện thi hành án của từng hồ sơ để có biện pháp xử lý hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không vì thành tích mà cố tình báo cáo không đúng thực tế. Cục THADS sẽ kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu bất thường về kết quả công tác, nhất là các chỉ tiêu về việc và tiền. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Đối với các Chấp hành viên, phải giám sát chặt chẽ các vụ việc bán đấu giá tài sản do mình phụ trách. Phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng thông đồng, thao túng giá. Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng việc bán đấu giá tài sản thi hành án để thực hiện các hành vi lừa đảo. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tùy mức độ để kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định, nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xử lý.
Ngày 18/8/2022, Cục THADS tỉnh tiếp tục có Công văn số 727/CV-CTHADS về việc tập trung quyết liệt tổ chức thi hành án 02 tháng cuối năm 2022. Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cấp bách như: Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung làm tốt công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Việc chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá.
Các đơn vị có lượng việc, tiền phải thi hàn án lớn, ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của toàn tỉnh thì cần khẩn trương rà soát đối với án có điều kiện thi hành, tập trung giải quyết đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.
Các Chấp hành viên có lượng việc, tiền còn thiếu so với chỉ tiêu giao thì phải tích cực tổ chức thực hiện thật quyết liệt và quyết tâm cao, nhanh chóng đầy nhanh tiến độ sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Cùng với việc chỉ đạo, Cục trưởng Cục THADS tỉnh thành lập 02 tổ công tác trực tiếp do đồng chí Cục trưởng và đồng chỉ Phó cục trưởng Lê Bá Ngàn làm tổ trưởng làm việc tại các đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng vụ việc cụ thể.
Ngày 19/8/2022, tại buổi làm việc với đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Hoàng Văn Truyền đã báo cáo đồng chí Phó tổng cục trưởng rằng trong 02 tháng cuối năm công tác, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa quyết tâm bằng mọi giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó sẽ tập trung rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án quyết liệt hơn nữa, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc có giá trị thi hành lớn.
Cùng với việc tiếp tục tập trung cao độ, phát huy mạnh mẽ, tích cực hơn nữa tinh thần quyết tâm, quyết liệt của cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị chuyên đề về án tín dụng ngân hàng và công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản nhằm trao đổi, thông tin giúp các Chấp hành viên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thi hành án.