Thủ Đức: Đương sự kéo dài thi hành án bằng giải quyết khiếu nại

03/11/2022
Thực hiện bản án số 447/2020/DS-PT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bản án số 426/2020/DS-ST ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 31/10 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế Trục xuất bà Huỳnh Thị Bích Thủy, bà Đinh Thị Thiệm, ông Nguyễn Đức Tài, trẻ Huỳnh Nữ Thu Trang và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan dọn tài sản ra khỏi nhà và đất số 16A đường Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh theo khoản 5 Điều 71; Điều 115 Luật Thi hành án dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 để Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức tiến hành giao trả nhà và đất cho người được thi hành án là ông Trần Trung Xô.
Theo nội dung bản án: Năm 2015, bà Huỳnh Thị Bích Thuỷ (bà Thuỷ) thuê nhà của ông bà Nguyễn Thị Ngọc Mai và chồng là ông Phạm Hữu Phúc tại địa chỉ nêu trên,  thời hạn thuê là 05 năm, hai bên có thoả thuận về thời hạn tăng giá tiền thuê nhà trong hợp đồng, nhưng tới ngày 10/11/2016, vợ chồng chủ nhà là ông, bà Mai đã bán nhà cho ông Trần Trung Xô (không thông báo cho bà Thuỷ biết), thời gian tiếp theo xảy ra trường hợp gia đình bà Mai không cho bà Thuỷ tiếp tục thuê nhà, tự ý chuyển nhượng căn nhà cho ông Xô nhưng không thông báo cho bà Thuỷ.  Sau đó xảy ra việc khởi kiện việc chuyển nhượng căn nhà giữa bà Mai và ông Xô. Trong thời gian khởi kiện, tranh chấp, bà Thuỷ không thực hiện việc trả tiền thuê nhà, cụ thể, nội dung bản án tuyên:
bà Huỳnh Thị Bích Thủy phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuê nhà tính từ tháng 7 năm 2017 đến ngày tuyên án sơ thẩm là 132.000.000 (Một trăm ba mươi hai triệu đồng) ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Đồng thời bà Huỳnh Thị Bích Thủy phải tiếp tục trả tiền thuê nhà hàng tháng là 4.500.000 đồng (Bốn triệu đồng) kể từ tháng 4 năm 2020 cho đến khi giao trả nhà cho ông Trần Trung Xô. Buộc bà Huỳnh Thị Bích Thủy hoàn trả cho ông Trần Trung Xô 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng chi phí thẩm định giá theo phiếu thu ngày 04/11/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn.
Kể từ ngày ông Trần Trung Xô có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Huỳnh Thị Bích Thủy chưa giao trả hết số tiền nêu trên thì còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ướng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.
Quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Thủ Đức đã tiến hành các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án, triệu tập nhiều lần, tiếp xúc trực tiếp yêu cầu bà Thủy, ông Tài, trẻ Huỳnh Nữ Thu Trang tự nguyện thi hành án, nhưng bà Huỳnh Thị Bích Thủy, bà Thiệm, ông Tài, trẻ Huỳnh Nữ Thu Trang không tự nguyện thi hành án, viện dẫn nhiều lý do để kéo dài thời gian thi hành án. Theo đó, Chấp hành viên đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan động viên thuyết phục rất nhiều lần nhưng những người phải thi hành án cố tình không thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức phải tổ chức cưỡng chế thi hành án để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
Tại buổi cưỡng chế bà Thủy cố thủ, khoá trái tất cả các cửa nhà và có hành vi dùng dao đe dọa Hội đồng cưỡng chế, công an thành phố Thủ Đức đã kịp thời khống chế và đưa bà thủy về trụ sở Công an phường để xử lý theo quy định của pháp luật việc cưỡng chế kết thúc 13 giờ cùng ngày, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Tới 17 giờ 30 cùng ngày bà Thủy (người phải thi hành án) đã liên hệ với Chi cục để nhận lại tài sản cưỡng chế, cuối cùng bà Thuỷ và những người có liên quan phải thi hành án cũng phải chấp hành theo quy định, nội dung bản án đã tuyên, đã tuân thủ chấp hành pháp luật.
Cẩm Tú