Phú Thọ: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

03/11/2022
Chiều ngày 26/10/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại Hội nghị có các đồng chí Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành, thị; Lãnh đạo, công chức các Phòng chuyên môn thuộc Cục; công chức được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; công chức được công nhân danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2022 trong các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết lại các nhiệm vụ công tác của năm 2022; đồng thời, bàn phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ công tác của năm 2023 cũng như trong thời gian tới và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phân tích những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để triển khai tốt nhiệm vụ công tác năm 2023.
 
Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022, phương hướng nhiêm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nêu, trong năm 2022 toàn ngành thi hành án dân sự của tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm 2022 đã giải quyết được 6.503 việc, tương ứng với số tiền trên 561 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 79,4% về việc, 54,7% về tiền trên tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành, vượt 13,6% chỉ tiêu về tiền được Tổng cục giao năm 2022. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, tập trung góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính, Cục Thi hành án dân sự đã quán triệt đến các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thành, thị tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác thi hành án hành chính như: Luật Tố tụng hành chính 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Toà án; Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Văn bản số 5968/UBND-NCKS ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo công tác thi hành án hành chính nhằm đưa công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ngày càng đi vào nề nếp.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Quách Hữu Quang, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chủ trì các nội dung tham luận, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, một số hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong hoạt động thi hành án, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp thu những ý kiến tham luận tại Hội nghị để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời dự báo năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều thách thức đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự cùng các đơn vị thuộc Cục sẽ quyết tâm, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, tự kiểm tra; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, khắc phục tình trạng sai sót vi phạm trong các mặt công tác THADS nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết của Quốc Hội và của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành thi hành án dân sự của tỉnh được giao trong năm 2023.
 
Về kết quả đạt được trong năm 2022, thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của một số Chi cục, công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Lan tỏa, nhân rộng năng lượng tích cực các phong trào thi đua, các mô hình dân vận tại các Chi cục đã làm tốt đến toàn thể các đơn vị với cách làm đổi mới, sáng tạo... để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
 
Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho những công chức đã có nhiều đóng góp, cống hiến đối với ngành thi hành án dân sự và trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Đào Mạnh Sơn – VP Cục THADS