Đoàn thanh tra Bộ Tư pháp làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

20/02/2023
Ngày 20/02/2023, tại Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên, Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên về một số nội dung liên quan đến trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng chí  Đỗ Xuân Dương, Phó Trưởng phòng, Phòng Tiếp công dân và Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thanh tra Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn.
 

Tham dự buổi  làm việc còn có các thành viên của Đoàn thanh tra, Tổ giám sát thuộc Thanh tra Bộ Tư pháp. Về phía Cục THADS tỉnh Điện Biên có đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng; đồng chí Đoàn Trọng Ngôn, Phó Cục trưởng; các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Điện Biên; Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Dương, Phó Trưởng phòng, Phòng Tiếp công dân và Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thanh tra Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn thanh tra đại diện cho Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 04/QĐ-TTR ngày 08/02/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đồng chí Phạm Quý Dương, Phó Trưởng phòng, phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Tổ viên Tổ giám sát công bố Quyết định số 01/QĐ-GSTTR ngày 08/02/2023 của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
 
Tại buổi làm việc, đại diện Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022 theo đề cương yêu cầu của Đoàn thanh tra.
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn Thanh tra thông báo Lịch thanh tra, thống nhất phương pháp làm việc, thời gian, địa điểm làm việc với các đối tượng thanh tra và đề nghị các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn (Dự kiến làm việc trong thời gian 30 ngày kể từ ngày 20/02/2022).
Văn phòng Cục thi hành án dân sự tỉnh