Cục thi hành án dân sự Thái Nguyên làm việc tại huyện Đại Từ về công tác thi hành án dân sự tại địa phương

20/02/2023
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, chiều ngày 15/02/2023, Cục trưởng Nguyễn Xuân Tùng có buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Đại Từ về công tác THADS trên địa bàn huyện, tham gia đoàn công tác có Phó cục trưởng phụ trách địa bàn Bùi Huy Toàn, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục. Dự làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Duy Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, đồng chí Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện; tập thể Thường trực Huyện uỷ, các ban, ngành như: Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đại Từ.
 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Chi cục THADS huyện Đại Từ đã báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và một số khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc chưa tổ chức thi hành dứt điểm có nguy cơ tiềm ẩn cao. Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị liên quan ở huyện phát biểu, thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác THADS, cơ chế phối hợp tạo đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ tại địa phương.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác THADS trên địa bàn; thông tin về kết quả công tác của ngành năm 2022; công tác cán bộ, cơ sở vật chất và một số khó khăn, vướng mắc của ngành cũng như của Chi cục THADS huyện Đại Từ và đồng chí trân trọng đề nghị Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau: tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS huyện Đại Từ trong công tác THADS để Chi cục hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương; bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để triển khai Dự án xây dựng trụ sở mới theo đề án xây mới trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2023-2025 đã được Bộ Tư pháp phê duyệt; hỗ trợ kinh phí cho Chi cục THADS huyện và đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan THADS giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, vướng mắc trên địa bàn; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Cục THADS và Huyện ủy về quản lý toàn diện công tác THADS tại địa phương nhất là cán bộ...
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đại Từ cảm ơn sự quan tâm của Cục THADS tỉnh và cá nhân đồng chí Cục trưởng, trân trọng đề nghị Cục THADS tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác chuyên môn, đối với một số vụ việc phức tạp yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục để giải quyết dứt điểm vụ việc; về phần trách nhiệm của địa phương trong việc xây mới trụ sở cơ quan THADS của huyện, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện xong các bước cần thiết để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để sớm khởi công trong năm 2023.
Văn phòng Cục THADS tỉnh