Tuyên Quang: Thực hiện cưỡng chế, kê biên Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất góp phần thực hiện nghiêm Bản án có hiệu lực thi hành pháp luật

28/03/2023

Thi hành Quyết định công nhận kết quả hòa giải số 120/2022/QĐCNGHT-DS ngày 20/7/2022; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 142/2022/QĐST-DS ngày 15/12/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 147/QĐ-CCTHADS ngày 20/10/2022, số 320/QĐ-CCTHADS ngày 26/12/2022 và Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số 22/QĐ-CCTHADS ngày 22/02/2023, Kế hoạch cưỡng chế thi hành án số 510/KH-CCTHADS ngày 08/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 03/5/1986 (người phải thi hành án) - Địa chỉ: Tổ 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang phải thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự khoản thanh toán trả nợ số tiền: 2.216.944.844 đồng và lãi phát sinh chậm trả, cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Tuyên Quang và bà Bùi Thu Trang (SN 1989) - Địa chỉ: Tổ 15, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
 
Kết quả xác minh xác định bà Ngọc có tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 22, diện tích 98,3m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị là 78,6m2, thời hạn sử dụng lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 19,7m2, thời hạn sử dụng đến ngày 15/10/2043. Địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố DP 10, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CT779030, số vào sổ cấp GCN: CS02412 ngày 02/6/2020; Tài sản gắn liền trên đất có 01 nhà xây 02 tầng và các công trình phụ trợ khác gắn liền với quyền sử dụng đất. Bà Nguyễn Bích Ngọc có tài sản để đảm bảo thi hành án nhưng qua quá trình giải quyết vụ việc, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã nhiều lần vận động, giáo dục thuyết phục mà bà Nguyễn Bích Ngọc không tự nguyện thi hành án, kéo dài vụ việc. Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để bán tài sản theo quy định của pháp luật.
 
Ngày 23/3/2023 Hội đồng cưỡng chế Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tiến hành việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với bà Nguyễn Bích Ngọc. Việc cưỡng chế thi hành án đã được Chấp hành viên Chi cục xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ tới từng công chức trong đơn vị, cùng với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và UBND phường Tân Quang việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đã thành công, đảm bảo an toàn theo đúng kế hoạch đề ra, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo Bản án, Quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án đồng thời góp phần quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm 2023.
Văn phòng Cục THADS dân sự tỉnh Tuyên Quang