Cục THADS Thành phố Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS

28/04/2023

Chiều ngày 27/4/2023 tại Hội trường số 2 Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự thay thế cho Quy chế số 01/2014/QCLN ngày 04/7/2014. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hà Nam, Chánh Văn phòng UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Cảnh, thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, đ/c Trần Phước Thu, Cục trưởng, Cục THADS TP; đồng chí Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố và các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS thành phố, lãnh đạo phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân thành phố, lãnh đạo PC 10 Công an thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã ký Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN/CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 04/7/2014 trong công tác thi hành án dân sự. Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự tại thành phố Đà Nẵng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, đạt hiệu quả và tạo điều kiện cho các cơ quan chuyên trách thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát huy mối quan hệ phối hợp giữa liên ngành tư pháp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự. Tuy vậy, Quy chế phối hợp số 01/2014/QCLN hiện nay một số quy định không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/2014/QCLN là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới và tạo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật. Kế thừa những kết quả đạt được, dựa trên tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Các cơ quan liên ngành thống nhất ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong công tác thực thi pháp luật, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tồn đọng kéo dài, phát sinh từ hoạt động thi hành án dân sự nhất là những vụ việc có tính chất phức tạp và điểm nóng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nhằm phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.
                                                                             Mai Phương,  Văn phòng Cục THADS