Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang: Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự

05/05/2023


Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-VKSTC ngày 16/3/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc  và Kế hoạch số 44/KH-VKSTC ngày 16/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. Đoàn kiểm sát do ông Nguyễn Kim Sáu – Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) làm trưởng đoàn, đã tiến hành trực tiếp kiểm sát 13 ngày, từ ngày 10/4/2023 đến ngày 26/4/2023.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phạm Văn Hân – Cục trưởng, Phó cục trưởng, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn có liên quan, các Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ và thủ quỹ - thủ kho thuộc Cục; Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc và các Chấp hành viên có hồ sơ được kiểm tra. Mời ông Kiều Hoài Phong – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng tham gia tại buổi triển khai quyết định và kết luận kiểm tra.
Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra tình hình thụ lý, tổ chức thi hành án đặc biệt là những việc thi hành án có áp dụng cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án; trong đó, chú trọng những việc đã tổ chức bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá; việc thi hành án có liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; việc giải quyết một số vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài có khiếu nại, tố cáo; việc theo dõi thi hành án hành chính; việc thực hiện các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát; việc quản lý, thu và chi thanh toán tiền thi hành án, ….
Đoàn tiến hành nghiên cứu các báo cáo, các loại sổ sách, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến công tác THADS. Tiến hành kiểm tra trực tiếp các hồ sơ được rút ngẫu nhiên tại Cục THADS tỉnh; 02 Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các hồ sơ theo danh sách được cung cấp của các Chi cục THADS khác trong địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua quá trình kiểm sát trực tiếp nhận thấy Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định, lập chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ theo quy định. Bên cạnh đó, cũng còn tồn tại một số vi phạm, thiếu sót cần chấn chỉnh, khắc phục để công tác thi hành án tuân thủ quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Chiều ngày 26/4/2023, ông  Nguyễn Kim Sáu – Trưởng đoàn đã công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.

Đại diện đơn vị được kiểm sát, ông Phạm Văn Hân – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp thu những hạn chế, thiếu sót mà thành viên của Đoàn đã nêu ra, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện và các Chấp hành viên, kế toán… khắc phục ngay những thiếu sót theo nội dung kết luận của Đoàn để việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm chỉnh, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.
Quốc Hùng