Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Quang Thi, địa chỉ thôn Mạc Thủ 1, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

20/11/2023
 Sáng 15.11.2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương phối hợp với các cấp ngành liên quan của huyện Thanh Hà tiến hành cưỡng chế giao quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Quang Thi, địa chỉ thôn Mạc Thủ 1, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Theo các bản án đã được Tòa án các cấp có thẩm quyền xét xử có hiệu lực, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ban hành quyết định thi hành án buộc ông Nguyễn Quang Thi phải trả lại phần diện tích đất: 50,3 m2 đất cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thắng và bà Phạm Thị Minh Tâm, tại thửa đất số 80, tờ bản đồ số 21, địa chỉ:xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Quang Thi có trách nhiệm di chuyển các cây cối, sân trạt nằm trên diện tích đất lấn chiếm sang hộ ông Thắng, bà Tâm.
Quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã làm việc, đôn đốc, thuyết phục và thông báo cho ông  Nguyễn Quang Thi  tự nguyện thi hành nhưng ông và gia đình không thi hành việc giao đất  cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng.  Qua làm việc, chính quyền địa phương đồng thuận với Cơ quan THADS áp dụng biện pháp cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án nhằm bảo đảm Bản án của Tòa án được nghiêm chỉnh thi hành.
Sáng ngày 15/11/2023, Cục THADS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Hà và UBND xã Liêm Mạc thực hiện việc cưỡng chế đối với ông Nguyễn Quang Thi và buộc ông Thi phải giao, trả lại toàn diện tích đất theo đúng nội dung bản án. 
 

Tại buổi cưỡng chế, người phải thi hành án và gia đình vẫn cương quyết chống đối việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ cương quyết cùng với sự vào cuộc mãnh mẽ của các cơ quan, ban ngành hữu quan đồng thời đưa ra biện pháp xử lý cứng rắn nhằm giáo dục răn đe những người cố tình chống đối, cản trở việc tổ chức thi hành án.
Buổi cưỡng chế thi hành án dân sự đã diễn ra an toàn, đúng pháp luật, đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước./.
                                                                            PHẠM VIỆT PHÚ- PHÒNG NV&TCTHA