Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

19/12/2023Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 13/12/2023, Cục THADS tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Võ Đức Trong - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh; thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố. Về phía Cục THADS, có ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, các Phó Cục trưởng Cục THADS, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán các cơ quan THADS trong tỉnh.
Trong năm 2023, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh nên hệ thống THADS tỉnh Tây Ninh đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn nên công tác THADS đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: kết quả thi hành xong trên 13.000 việc, đạt tỷ lệ 77,89% (tăng 3,07% và tăng 424 việc so với năm 2022), về tiền thi hành xong trên 956 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,05%, tăng 1,21% so với cùng kỳ, vượt 6,45% so với chỉ tiêu được giao; kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đã thi hành xong gần 11.000 việc, tương ứng với số tiền trên 145 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 88,93% về việc và 79,06% về tiền (tăng 1.091 việc và trên 9 tỷ đồng so với cùng kỳ). Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt 100% (vượt 3% chỉ tiêu). Kết quả thi hành án các vụ việc kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt, Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức được Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại tỉnh Tây Ninh còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục: kết quả về việc chưa đạt chỉ tiêu được giao năm 2023 (còn thiếu 4,71%); nhiều trường hợp án phải chuyển kỳ sau do chưa giải quyết xong; công tác tổ chức thi hành án còn vi phạm trình tự, thủ tục theo quy định... Từ thực tế đó, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2024, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2024, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các chuyên đề, tập trung vào kinh nghiệm trong công tác kiểm tra việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên; giải pháp khắc phục những vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ...

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Đức Trong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận và biểu dương đối với những kết quả công tác THADS năm 2023 của toàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu Cục THADS trong năm 2024 có giải pháp cụ thể, triển khai sâu rộng để khắc phục những hạn chế đã đánh giá, hạn chế lặp lại vi phạm. Quan tâm, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức; quán triệt việc tổ chức thi hành án phải công tâm, khách quan, đúng quy định về trình tự thủ tục. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS trong nhân dân; tăng cường, phát huy hiệu quả công tác dân vận, chú trọng công tác vận động, thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành nghĩa vụ. Kịp thời, quyết liệt tổ chức thi hành loại án có điều kiện còn tồn đọng, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo đề nghị của cơ quan THADS, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ.
Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và mong muốn cán bộ, công chức tích cực, phấn đấu trong công việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh; cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động đối với kết quả công tác THADS năm 2023 đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, sâu sát với công việc. Thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho chấp hành viên, công chức trong đơn vị; đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Năm 2024 Lãnh đạo Cục sẽ tăng cường đi cơ sở, dự họp giao ban, kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên để đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vì vậy Lãnh đạo Chi cục cần phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót tại đơn vị; quán triệt công tác tự kiểm tra phải thực chất nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý. Đối với Chấp hành viên phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện, quyết tâm quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo giải quyết án theo đúng quy trình tổ chức thi hành án đã được ban hành, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình thì phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục, Cục THADS; các vụ việc án có điều kiện thi hành trên 03 năm chưa thi hành xong nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo thì Chấp hành viên, đơn vị phải có báo cáo quá trình tổ chức thi hành án và có nhận xét đánh giá, giải pháp thực hiện tiếp theo, xem đây là giải pháp đột phá trong năm 2024. Quán triệt đối với 100% các vụ việc có cưỡng chế, Chấp hành viên phải lập Phiếu đề xuất đủ căn cứ, trình Lãnh đạo đơn vị có ý kiến phê duyệt. Quan tâm giải quyết án có điều kiện chưa thi hành xong, án liên quan tổ chức tín dụng, ngân hàng, đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với tổ chức tín dụng trong quá trình tổ chức thi hành án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền không để đơn tồn đọng, quá hạn, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, tạo điểm nóng.
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS, ông Võ Xuân Biên cảm ơn sự phối hợp của các sở, ngành liên quan, mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị theo quy định của Luật THADS và các Quy chế phối hợp liên ngành. Năm 2024 Cục THADS sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung nội dung các Quy chế phối hợp; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục THADS và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác THADS, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024 và những năm tiếp theo./.
Trương Thị Hồng Hoa