Cục THADS tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

21/12/2023


Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), ngày 19/12/2023, Cục THADS tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Đến dự đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Giang; thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Về phía Cục THADS, có ông Lâm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục THADS, các Phó Cục trưởng Cục THADS, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Các đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
 Trong năm 2023, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh nên hệ thống THADS tỉnh Hà Giang đã triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn nên công tác THADS đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: Kết quả thi hành xong trên 1.914 việc, đạt tỷ lệ 90,11%  về việc, về tiền thi hành xong trên 68 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,11%vượt 4% về việc và 2% về tiền  so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; Kết quả thi hành án các vụ việc kinh tế, tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo quyết liệt, Công tác kiện toàn bộ máy tổ chức được Lãnh đạo Cục quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS tại tỉnh Hà Giang  còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục: Số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau chưa thi hành được (210 việc = 70.649.633.000đ). Từ thực tế đó, Cục Thi hành án dân sự đã xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2024, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2024, tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Hội nghị đã dành thời gian trao đổi, thảo luận các chuyên đề, tập trung vào kinh nghiệm trong công tác thi hành án dân sự, công tác kiểm tra việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên; giải pháp khắc phục những vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; giải pháp đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lâm Anh Tuấn - Cục trưởng, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức và người lao động đối với kết quả công tác THADS năm 2023 đã đạt được. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, sâu sát với công việc. Thường xuyên giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho chấp hành viên, công chức trong đơn vị; đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Năm 2024 Lãnh đạo Cục sẽ tăng cường kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên để đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, Lãnh đạo các Chi cục cần phải thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót tại đơn vị; quán triệt công tác tự kiểm tra phải thực chất nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý. Đối với Chấp hành viên phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện, quyết tâm quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo giải quyết án theo đúng quy trình tổ chức thi hành án đã được ban hành.
Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng gồm: Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp cho 3 cá nhân thuộc Cục THA dân sự Hà Giang; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển giao công tác THA dân sự giai đoạn 1993 – 2023, phối hợp, triển khai Luật THA dân sự; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang cho 7 cá nhân, tặng Bằng khen 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển giao công tác THA dân sự giai đoạn 1993 – 2023; Cục THA dân sự công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân và tặng Giấy khen cho 4 tập thể.
Ma Ngọc Tuấn – Văn phòng, Cục THADS tỉnh Hà Giang