Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cục THADS tỉnh Hậu Giang

21/12/2023Chiều ngày 15/12/2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và các đơn vị phối hợp.
Hội nghị đã được nghe về kết quả công tác của ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, trong năm 2023 toàn ngành đã tổ chức thi hành xong 8.229 việc đạt tỷ lệ 83,95% (vượt 1,15% so với chỉ tiêu Tổng cục giao), đã thi hành xong trên 246 tỷ đồng đạt tỷ lệ 51,24% (vượt 5,44% chỉ tiêu Tổng cục giao); các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được quan tâm đã bổ sung thêm 09 biên chế, được bổ nhiệm 05 Chấp hành viên sơ cấp và 02 Thẩm tra viên, đã bổ sung nguồn lực góp phần cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, có 03 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 01 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thi hành Luật Thi hành án dân sự; 01 tập thể và 02 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có đóng góp tích cực cho công tác thi hành án dân sự giai đoạn 1993 - 2023 và 08 tập thể, 12 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thi hành án dân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Phước Toàn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong kiện toàn bộ máy; sự quan tâm, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp tích cực từ các sở, ban, ngành đã giúp cho hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2023. Năm 2024 được đánh giá với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan hữu quan; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá trong công tác thi hành án dân sự, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đội ngũ công chức, người lao động cần tập trung sức lực, trí tuệ, không ngừng trau dồi đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Trí Văn - Cục THADS tỉnh Hậu Giang