Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024

25/01/2024Ngày 24/01/2024, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng phu trách Cục THADS tỉnh và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024; báo cáo kết quả vận động thực hiện phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2024.
Năm 2023, Công đoàn Cục THADS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, cán bộ công chức; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Về việc đạt đạt tỉ lệ 87,82% về việc và 66,58% về tiền, vượt 4,52% về việc và 19,58% về tiền so với chỉ tiêu được giao, cũng là năm thứ 4 liên tiếp 10/10 cơ quan THADS tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao; riêng cơ quan Cục THADS tỉnh đạt tỉ lệ đạt tỉ lệ 87,73% về việc 82,49% về tiền, vượt 3,23% về việc và 34,49% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được triển khai toàn diện, kịp thời theo yêu cầu của ngành và địa phương.
Hội nghị là dịp để công chức, người lao động Cục THADS tỉnh tham gia một số ý kiến thảo luận, góp ý bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động, đồng thời Hội nghị phát động phong trào thi đua ; ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan và đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác của Cục THADS tỉnh năm 2023, đồng chí cũng đề nghị năm 2024 đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị; cán bộ, công chức, đoàn viên tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên trong cơ quan, xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024 đã đề ra. Cũng tại Hội nghị thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn đã trao Giấy khen cho đồng chí Phạm Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023.
Nguyễn Ngọc Anh, Văn phòng Cục THADS tỉnh