Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

31/01/2024
Ngày 30/01/2024, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024; đây cũng là dịp để Lãnh đạo cục lắng nghe ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của công chức, người lao động trong đơn vị.Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng, đồng chí Phùng Huy Thuận – Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn; cùng tham dự Hội nghị còn có đồng chí Đào Xuân Hà – Phó Cục trưởng, các đồng chí Ban chấp hành công đoàn, các trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.
Tại Hội nghị, công chức, người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2023.
Trong năm 2023, các tổ chức, đoàn thể tham mưu giúp việc và toàn thể công chức, người lao động đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác mà Cục THADS Vĩnh Phúc đã đề ra, góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Theo đó, Năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục THADS Vĩnh Phúc luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo - Không để ai, bị bỏ lại phía sau”…, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia.
Tại Hội nghị các ý kiến phát biểu, đánh giá năm 2023 Lãnh đạo Cục luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động trong cơ quan, dưới sự lãnh chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Công đoàn Cục, công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc luôn đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như những nhiệm vụ đột xuất được giao.
Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Cục đã giành nhiều thơi gian để lắng nghe ý kiến tham mưu, đóng góp, kiến nghị của công chức, người lao động, đặc biệt tập trung vào các giải pháp đề ra trong năm 2024 để xây dựng cơ quan, tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân với 100% tham dự biểu quyết thông qua danh sách do Ban Chấp hành công đoàn giới thiệu bầu ban thanh tra nhân dân.
Nhân dịp này, BCH Công đoàn Cục THADS Vĩnh Phúc cũng đã thăm hỏi trao quà cho công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục THADS ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể công chức Cục THADS đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu trong trong thời gian tới công chức, người lao động của Cục tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quy chế dân chủ trong cơ quan. Đồng chí động viên công chức, người lao động trong cơ quan không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao hơn nữa phẩm chất, đạo đức, nhận thức chính trị, kiên định giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, tư duy năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, khắc phục khó khăn, gương mẫu, tích cực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao./.
Đỗ Hùng