Cục THADS TP. Đà Nẵng: tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả công tác

09/04/2024Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi vừa có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng chiều ngày 08/4/2024. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, đại diện Văn phòng Bộ Tư pháp. Về phía Cục THADS thành phố có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng; các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
Thay mặt Cục THADS thành phố Đà Nẵng, Cục trưởng Nguyễn Xuân Tùng đã báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể tính đến ngày 31/3/2024 tổng số phải giải quyết là 12.082 việc, trong đó số thụ lý mới là 5.553 việc, tăng 1.650 việc (tăng 15,82%) tương ứng với số tiền phải giải quyết là 18.329 tỷ đồng, trong đó, số thụ lý mới là 3.389 tỷ đồng, tăng 2.006 tỷ đồng (tăng 145,05%) so với cùng kỳ năm 2023. Đã thi hành xong 3.583 việc, tăng 654 việc (tăng 22,33%) so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỉ lệ 45,67%, với số tiền giải quyết xong là 824 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 7,11%. 06 tháng đầu năm 2024 kết quả thi hành án về việc đã có chuyển biến tích cực, các cơ quan THADS trên địa bàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu đã có hiệu quả tốt. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế có nhiều nỗ lực, đạt được một số kết quả cụ thể bước đầu (đấu giá thành công 02 tài sản nhà đất, nhiều tài sản do cơ quan THADS truy tìm đã chuyển sang giai đoạn thẩm định giá, đấu giá để xử lý theo quy định).

Hiện nay, Cục THADS thành phố Đà Nẵng cũng đang rất khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu về giá trị, cụ thể: kết quả thi hành án về tiền 6 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ thấp, số thụ lý mới về giá trị tăng đột biến (tăng 145%); số lượng công chức, Chấp hành viên không tăng (114 biên chế), áp lực công việc lớn, quá tải, bình quân mỗi năm mỗi Chấp hành viên phải xử lý 260 việc, tương ứng với trên 304 tỷ đồng. Nhận thức rõ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024, ngay từ đầu năm Lãnh đạo Cục THADS thành phố đã chỉ đạo các đơn vị THADS trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác; động viên, khích lệ công chức; kiên trì điều hành, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về việc, về tiền được giao.
  Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận kết quả công tác THADS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có khởi sắc, tiến bộ, kết quả về việc cao hơn cùng kỳ năm 2023; công tác chỉ đạo, điều hành bước đầu đã được đổi mới theo hướng sâu sát, chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, nghiêm túc theo đúng quy chế, quy trình của Bộ, ngành và chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất và đặc biệt là những khó khăn, phức tạp trong quá trình tổ chức thi hành các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

  Thứ trưởng lưu ý Cục THADS Đà Nẵng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác của mình, từ đó có các đột phá, khắc phục, đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, kết quả công tác. Tập thể lãnh đạo Cục cần phải quyết tâm hơn nữa, sâu sát, quyết liệt hơn trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các Chi cục THADS trực thuộc; tập trung rà soát, khẩn trương kiện toàn, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong bối cảnh hiện nay, ngang tầm với đơn vị thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tại văn bản 693-CV/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo Cục phải đồng tâm xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với liên ngành tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, án tín dụng ngân hàng, thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo ./.
                                                                  Văn phòng Tổng cục THADS