Nghệ An - tổ chức Hội nghị sơ kết các quy chế phối hợp về công tác Thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Trại giam, Trại tạm giam trên địa bàn

27/06/2024Sáng 27/6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trại giam số 3, số 6 - Bộ Công an; Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết các quy chế phối hợp liên ngành đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo Trại giam số 3, số 6 – Bộ Công an, Trại tạm giam Công an tỉnh; Lãnh đạo các đội thuộc trại giam, trại tạm giam và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh, cán bộ trực tiếp phối hợp đối với công tác THADS.
Qua hơn 7 năm triển khai và tổ chức thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân.
Trong quá trình chấp hành án của phạm nhân, các trại giam, trại tạm giam đã luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phạm nhân tích cực khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, từ đó tự mình hoặc thông qua người thân tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ trong dân sự trong bản án cũng như phối hợp tích cực các nội dung có liên quan. Nhiều vụ việc, nhờ các trại giam, trại tạm giam làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phạm nhân và người thân của họ nên cơ quan THADS không phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế về tài sản đối với người phải thi hành án.
Để tạo điều kiện cho những phạm nhân cải tạo tiến bộ có cơ hội được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước như giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá, các trại giam đã thường xuyên giáo dục, phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân để vận động thân nhân của họ thực hiện nghĩa vụ dân sự. Đồng thời bố trí cán bộ thường trực để thu tiền thi hành án dân sự cho phạm nhân hoặc thân nhân họ tự nguyện đến nộp tiền tại trại.
Quá trình phối hợp thực hiện giữa các Trại giam, Trại tạm giam và các cơ quan THADS Nghệ An từ ngày 01/10/2016 đến 30/4/2024 có kết quả cụ thể như sau: Trại giam số 3 đã thu tổng số tiền: 3.304.439.129 đồng/2.893 phạm nhân, người nhà phạm nhân tự nguyện nộp các nghĩa vụ dân sự; Trại giam số 6 đã thu được số tiền: 3.161.331.330 đồng/2.306 phạm nhân và người thân của họ tự nguyện nộp tại trại; Trại tạm giam Công An tỉnh đã thu được số tiền 336.770.500 đồng/236 phạm nhân và người thân của phạm nhân nộp; Đồng thời Cục THADS tỉnh đã phối hợp với các trại giam, trại tạm giam để thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc trả tiền, giấy tờ, tài sản cho phạm nhân đối với 2.650 hồ sơ; hệ thống cơ quan THADS hai cấp ở Nghệ An đã trực tiếp và ban hành văn bản phối hợp với các trại giam, trại tạm giam liên quan đến việc thông báo, xác minh, đề nghị cung cấp thông tin đối với 3.845 hồ sơ.
Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc ký kết Quy chế phối hợp mới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC và nội dung các Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết.
Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, củng cố các nguồn lực về tổ chức, con người, cơ sở vật chất, kinh phí, đặc biệt hướng đến việc sớm xây dựng và áp dụng thống nhất phần mềm quản lý liên thông giữa hai ngành liên quan đến công tác phối hợp cũng như mở rộng hình thức phối hợp thông báo thông qua thư điện tử, fax.... Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp.
Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS để người dân, đương sự, phạm nhân hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cho công tác THADS trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh, chính trị ở địa phương.
Tiếp tục nghiên cứu, rà soát để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp, những vấn đề pháp luật chưa điều chỉnh liên quan đến công tác phối hợp, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật.
Tăng cường trao đổi thông tin, làm việc trực tiếp hoặc giao ban định kỳ giữa cơ quan THADS và các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn. Trong đó phát huy tính chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của bộ phận, công chức, cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu liên quan trực tiếp công tác phối hợp.
Cục THADS tỉnh và các trại giam, trại tạm giam trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực tiễn công tác sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung, ký kết quy chế mới phù hợp tạo điều kiện thuận lợi nhất góp phần để các cơ quan hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị được giao.
                                                                      Phan Thị Nhung, Văn phòng Cục THADS tỉnh